Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

 Po osnovnih podatkih


Po dejavnostih


Zavarovanje poklicne odgovornosti

KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE
Eden od pomembnih ciljev GZS - Zbornice računovodskih servisov (ZRS) je skrb za primeren nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Prav zato smo se na ZRS odločili, da bomo k ureditvi stanja na tem področju dodali svoj prispevek.

Pred več kot desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svojem znanju dobijo potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje usposobljenosti. Ta izpit je bil, skupaj z drugimi predpisanimi pogoji, pogoj za vpis v Katalog računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa. O pogojih za vpis v ta katalog smo že v samem začetku pripravili tudi poseben pravilnik.

Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.

Danes so v tem katalogu predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati računovodski servis, da je lahko vpisan v katalog:
 • registracija za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.20 po SKD);

 • članstvo v Zbornici računovodskih servisov;

 • spoštovanje Kodeksa članov ZRS;

 • zaposlitev najmanj ene osebe (strokovnega vodje):

 • - z opravljenim izpitom po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
  - izpitom po programih usposabljanja za člane izpitnih odborov in komisij pri GZS, ali
  - s strokovnim nazivom preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljenim pri Slovenskem inštitutu za revizijo;
 • sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami;
 • ustrezno funkcionalno izobraževanje zaposlenih;

 • drugi s pravilnikom predpisani pogoji.

 • Vse člane ZRS najdete v Registru članov ZRS.

   
  Informacije o katalogu in o objavi kataloga posreduje Tanja Malič po elektronski pošti ali po telefonu 01/5898 316 .
   
   
  Zadnja sprememba:

   14.10.2014
  Prva spletna objava:

   23.7.2004
  Število podjetij:

   76
  Število obiskov:

   49984
  Zbornica računovodskih servisov


     
    14.10.2014
  DOBIČEK d.o.o.

  18.9.2014
  FACTA, d.o.o.

  15.9.2014
  FINERA, D.O.O.

  8.7.2014
  SALDO PLUS D.O.O.

  3.6.2014
  PE - TI KONTO, d.o.o.