Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v letu 2018

Objavljeno: Uradni list RS, št. 19, datum: 23. 3. 2018, stran: 756

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice z namenom:

  • vzpostavitvi novega obrata,
  • širitvi obstoječega obrata,
  • diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
  • bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Namen razpisa: Namen razpisa je ohranjanje števila zaposlenih in spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 92.000 EUR.

Rok: Rok za prijavo je do prve srede v mesecu oziroma do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel: 07 620-55-32.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi