Zapri

Novice


Arhiv: Vrhniška komunala praznuje 50 let

Skupaj z vami že 50 let vzdržujemo lepo, čisto, prijazno in varno okolje

Vrhnika, 11. september 2014 – Vrhniška komunala letos praznuje 50-letnico uspešnega delovanja, ki so jo danes zaokrožili s slavnostno prireditvijo. V uvodni besedi povabljenim je direktorica podjetja mag. Brigita Šen Kreže, izpostavila številne uspehe podjetja, ki je predvsem na področju ravnanja z odpadki danes eno vodilnih, najbolj razvitih v Sloveniji in tudi širše. Opozorila je na pomembnost strategije kontinuiranega uvajanja novosti, podkrepljenih s sodobnimi organizacijskimi pristopi in predstavila najnovejši projekt nadgradnje centra ponovne uporabe –blagovno znamko DEPÓ. Spomnila je tudi na nov pomemben mejnik, to je pristop občin ustanoviteljic (Borovnice, Log - Dragomerja in Vrhnike), ki so v ponedeljek, 8. 9. 2014, bile kot prve slovenske občine pridružene organizaciji Zero Waste in s tem sprejele zaveze iz strategije »družbe brez odpadkov«.

V sklopu praznovanja so skupaj s podjetjem Unirec, d. o. o., organizirali zbiranje plastenk v bližnjih šolah. V akciji, ki je potekala od marca do konca junija letošnjega leta, je več kot 2.100 otrok iz sedmih šol oz. njihovih podružnic zbralo 1255 kilogramov plastenk. S tem so želeli še bolj spodbuditi ločeno zbiranje odpadne embalaže, ozavestiti šolarje o koristnosti takega zbiranja in hkrati razbremeniti ekološke otoke, ki se (pre)hitro polnijo z odpadno embalažo. 

Največ plastenk na otroka je zbrala OŠ Log - Dragomer (natančneje njena podružnična šola Bevke), drugo mesto je osvojila OŠ Ivana Cankarja (oziroma njena podružnična šola Drenov Grič), tretje mesto pa OŠ Ivana Korošca iz Borovnice. Trud osnovnošolcev je podjetje Unirec, d. o. o. nagradilo z denarno nagrado v znesku 1.000 evrov, zmagovalno šolo pa bo peljalo na enodnevni izlet, kjer si bodo otroci lahko ogledali obrat za reciklažo odpadkov. Danes je na v zbirnem centru vrhniške komunale potekala tudi dražba izdelkov iz trgovine Depo, izkupiček pa bo prav tako namenjen trem najbolje uvrščenim šolam.

V okviru praznovanja 50. letnice delovanja so skupaj s kulturnim društvom Poligilda organizirali delavnice za otroke na temo ReUse – ponovne uporabe. Z ustvarjalnimi delavnicami so želeli mlajši generaciji pokazati, kako privlačni in kakovostni so lahko izdelki iz odpadnih materialov. To je tudi glavni smoter delovanja trgovine ponovne uporabe, poimenovane »depo«, ki stare, že odrabljene predmete vrača v življenje. Otroci so bili nad malo drugačnimi delavnicami navdušeni.

Danes se je na prireditvi zaključila še ena pomembna akcija, katere cilj je prav tako ozaveščanje okolja. Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., namreč skupaj s podjetjem Zeos, d. o. o., že četrto leto organizira skupno akcijo zbiranja elektronske in električne odpadne opreme, ki je letos trajala od aprila do konca avgusta. Občani so ob dostavi odrabljene elektronske in električne opreme na zbirni center na Vrhniki izpolnili nagradni kuponček, danes pa so bile izžrebane praktične nagrade.

V Sloveniji je vrhniška komunala pri ločenem zbiranju odpadkov odigrala pionirsko vlogo, saj ločeno zbiranje odpadkov poznajo že 20 let. Že leta 1995 so vsem gospodinjstvom brezplačno razdelili zelene zabojnike za organske odpadke oziroma kompostnike in manjše kuhinjske zabojnike. Na zemljišču starega odlagališča so postavili prvo prebiralnico odpadkov v Sloveniji, nekaj let kasneje pa še prvo kompostarno z računalniško vodenim vpihovanjem zraka. Iz teh, sprva pilotskih projektov so razvili za tiste čase edinstveni Center za ravnanje z odpadki, ki je postal vzorčni model za mnoge podobne objekte v Sloveniji.

V zadnjih letih so še več poudarka namenili posodobitvam poslovnega procesa, konsolidaciji dejavnosti v podjetju, večji stroškovni učinkovitosti in preglednosti poslovanja. Uspelo jim je doseči kontinuiteto dobrih poslovnih dosežkov in jih še nadgraditi. Uvedli so vrsto novosti: tržnico na Vrhniki, več promocijskih aktivnosti in akcij ozaveščanja (dan odprtih vrat, sodelovanje na lokalnih sejemskih in podobnih prireditvah …), center ponovne uporabe (projekt DEPÓ), razširitev gradbene dejavnosti (projekt Čista Ljubljanica) in druge.

Podjetje ima trenutno več kot 100 zaposlenih, ki delajo v treh sektorjihoziroma v več kot petnajstih enotah. Posipajo in plužijo dobrih 320 kilometrov cest in pločnikov ter vzdržujejo več kot 33 000 m2 parkirišč in drugih javnih površin v treh občinah ustanoviteljicah, ter več kot 1.500 svetilk javne razsvetljave. Podjetje že drugo leto gradi novo infrastrukturo v okviru projekta Čista Ljubljanica na Vrhniki. Komunalno infrastrukturo pospešeno gradijo tudi v drugih dveh občinah, v Borovnici in Log - Dragomerju. Vrhnika in Borovnica bosta poleg tega dobili tudi dolgo pričakovano čistilno napravo.

Cilji v prihodnosti so smeli in glede na dosedanji trud verjamejo, da jim bo uspevalo tudi v prihodnje. Usmerjeni so v polni zagon projekta Zero Waste in centra ponovne uporabe oziroma trgovine DEPÓ. V naslednjih petih letih želijo povečati delež ločenih zbranih odpadkov na 82 %, doseči manj kot 70 kg odloženih odpadkov na prebivalca in manj kot 300 kg ustvarjenih odpadkov na prebivalca. Zgradili bodo pomožne objekte za skladiščenje posipnih materialov in hrambo vozil, ter posodobili službo uporabniške podpore – vse na enem mestu.

Zaposleni vJavnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., si bodo še naprej prizadevali za še večjo učinkovitost in uspešnost poslovanja, dvig kakovosti storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Še bolj želijo poudariti okoljsko ozaveščenost in visoko stopnjo družbeno odgovornega ravnanja – za razvoj in napredek občin, v katerih delujejo.


Več informacij: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., T: 01 750 29 60,
E: info@kpv.si

 

Fotogalerija

 

Arhivi