Zapri

Novice


Arhiv: Predlog osnutkov novih poklicnih standardov za profile poklicev - delovodje v gradbeništvu

Od Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) smo prejeli delovne osnutke PROFILI POKLICEV – DELOVODJE V GRADBENIŠTVU, ki jih objavljamo v prilogi  z željo, da jih pregledate in dopolnite z vašimi predlogi in stališči, ki nam jih sporočite do 6. septembra 2010 na naš e-naslov (zgigm@gzs.si, tajništvo: GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala 01 5898 242 ) tako, da bomo stališča v septembru 2010 lahko uskladili in pripravili poklicne standarde za naslednje poklice:

1.GRADBENI DELOVODJA/DELOVODKINJA(3112.01)
2.DELOVODJA/DELOVODKINJA ZAKLJUČNIH DEL V GRADBENIŠTVU
3.DELOVODJA/DELOVODKINJA ZA GRADBENA KOMUNALNA DELA
4 .DELOVODJA/DELOVODKINJA MONTERJEV INŠTALACIJ IN NAPRAV 
     a.ZA MONTAŽO ELEKTRO-INŠTALACIJ
     b.ZA MONTAŽO INŠTALACIJ VODOVOD, OGREVANJA, PREZRAČEVANJA TER MONTAŽO NAPRAV IN OPREME

Profili poklicev so izdelani na osnovi pobude, ki smo jo vložili na CPI v oktobru 2009. Pobude smo utemeljili v sledečem:

-Podlaga za pripravo in izvajanje izobraževalnih programov je ustrezen poklicni standard za zgoraj navedene poklice (9. člen ZPSI-1 in 2. člen Pravilnika o delovodskih in poslovodskih izpitih Ur. l. RS68/09), ki pa na osnovi citiranega zakona še ne obstajajo.

-Za opravljanje posameznih vrst del na stavbah in gradbenih inženirskih objektih mora odgovorni vodja za ta dela ( po 77. členu ZGO-1B) imeti opravljen izpit oziroma biti imetnik spričevala z nazivom gradbeni delovodja.

-Po ukinitvi srednješolskega programa za poklic gradbeni delovodja v letu 1998 je prevzela tovrstno izobraževanje GZS in od leta 2000 do sedaj omogočila pridobitev poklica gradbeni delovodja. Ker se je taka oblika izvajala v skladu s Pravilnikom o delovodskih izpitih (Ur. l. 15/99, ki je bil z novim pravilnikom razveljavljen[1]) in se izkazala za zelo uspešno. Sklep članov ZGIGM je, da se to izobraževanje nadaljuje in dopolni še z gradbenimi delovodji za zaključna dela in delovodja za instalacijsko montažna dela na gradbenih objektih.

-Realizacijo gradbenih in gradbenih instalacijskih montažnih del spremljajo številne in zelo hude delovne nesreče in poškodbe zaposlenih, katere lahko preprečijo ali zmanjšajo le neposredno odgovorni delavci za posamezno vrsto del in to so predvsem delavci z nazivom gradbeni delovodja, ki edino preko tovrstnega izobraževanja pridobijo potrebna osnovna znanja in dovoljenja.

-Na osnovi podatkov ugotavljamo, da je na slovenskih gradbiščih zaposlenih na delovnem mestu »gradbeni delovodja« oziroma odgovorni vodja posameznih vrst del že več kot 50% delavcev, ki nimajo ustrezne delovodske šole ali po letu 2000 pridobljenega naziva gradbeni delovodja. Vodstva podjetij svoje odgovorne delavce postavljajo v veliko lastno tveganje vezano na to odgovornost.

-Ker brez sprejetja ustreznega poklicnega standarda ni možno z izobraževanjem nadaljevati vas prosimo, da nam odgovorite na našo prošnjo.

Delovne osnutke za posamezne zgoraj navedene profile poklica prilagamo.

[1] Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih. ULRS št. 68/09 od 28. 08. 2009

  

POZOR: Navodila za vpis pripomb:
-V kolikor boste uporabili predloženo elektronsko obliko, uporabite za vpis pripombe drugo barvo ali obstoječi tekst črtajte.
-V kolikor se v celoti s tekstom ne strinjate napišite novega pod obrazec, enako tudi velja za dopolnitve in vaše predloge.
-Lahko predlagate tudi novo vsebino oziroma nov profil poklica.
-Želimo, da nam posredujete tudi vaš odgovor ali se s predlogom strinjate ali nestrinjate v celoti.
-Pripombe lahko vpišete tudi samo za en profil ali pa za vse. Posebej so dobrodošle na poklicni profila za delovodja za zaključna dela in za poklicni profil delovodja za montažna inštalacijska dela, ki ga je ločiti na profil za elektroinštalacijska dela in za strojno inštalacijska dela.
-Želene so tudi vaše izkušnje z delovodji, ki so v zadnjih letih pridobili ta naziv na GZS, vaši namigi in predlogi za v bodoče.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi