Zapri

Novice


Arhiv: Kostaku certifikat družbeno odgovorno podjetje

Inštitut Ekvilib Ljubljana, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja, je 13. 10. 2016 podelil prvih pet certifikatov za družbeno odgovorno podjetje, katerega je prejela tudi družba Kostak.

V podjetju so septembra 2015 sprejeli odločitev o vključitvi v pilotni proces certificiranja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Postopek pridobitve certifikata je temeljil na analizi vrzeli podjetja s strani različnih deležnikov, cilj pa sistematično ovrednotiti vse vidike poslovanja organizacije. Sistem je zajel sistem ISO 26000 in s tem družbene vidike poslovanja, kot tudi ekonomske in okoljske.

Certifikat je sestavljen iz naslednjih štirih vidikov:

-     organizacijsko upravljanje,
-     odgovornost do zaposlenih,
-     odgovornost do naravnega okolja ter
-     vključenost v skupnost in razvoj.

Kostak je vključen v prva dva vidika. Vsi štirje pa pomenijo skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja, spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic, pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, skrben odnos do narave in okolja in do sredine, v kateri delujejo.

S pridobitvijo certifikata se bodo še bolj trudili dokazati odgovoren pristop k širšim družbenim in etičnim vprašanjem, nadgradili zaupanje zaposlenih, svojih delničarjev, strank, lokalnih skupnosti in investitorjev. Podjetje se zaveda, da deluje v soodvisni družbi, kjer ima, poleg ustvarjanja dobička, tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za družbo in izboljšati kakovost življenja.

Poleg družbe Kostak so certifikat prejeli še podjetja Abbvie, Biotehniški center Naklo, IBM Slovenija in Saubermacher Komunala Murska Sobota. Kot je pojasnil Aleš Kranjc Kušlan, vodja certificiranja in direktor Ekvilib Inštituta, so Certifikat Družbeno odgovorno podjetje razvili v sodelovanju z CSR Company International in je plod njihovega lastnega znanja ter dolgoletne prakse delovanja na tem področju.

Certifikat je prevzela Elizabeta Cemič, vodja Splošno-kadrovskega sektorja in odnosov z javnostmi v družbi Kostak.  

 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi