Zapri

Novice


Arhiv: Sprejet zakon, ki odpravlja nedoslednosti na področju povračila stroškov prehrane zaposlenim v komunalnih podjetjih

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki je bil dne 7. 2. 2020 tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 8/2020 na tej povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0198/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvi-zakona-o-visini-povracil-stroskov-v-zvezi-z-delom-in-nekaterih-drugih-prejemkov-zpsdp-c.

Zakonska sprememba, ki jo je podprlo več kot 7000 volivk in volivcev, odpravlja nedoslednosti na področju upravičenosti zaposlenih v komunalnem gospodarstvu do povračila stroškov prehrane v višini, kot jo določa Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Doslej je zakon povračilo stroškov prehrane za zaposlene v komunalnih podjetjih v lasti lokalnih skupnosti omejeval na 4,61 € na dan, medtem ko je po Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti pravica povračila določena v višini 6,12 € na dan.

Sprejeti Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov prinaša spremembo z določbo, da se višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi, uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.

Skladno s tem morajo 15. dan po objavi zakona v Uradnem listu RS vsa podjetja, za katera velja KPKD, delavcem pričeti obračunavati povračilo stroškov prehrane v višini 6,12 €, kot to določa Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2020, ki je bila dne 27. 12. 2019 objavljena v Uradnem listu RS št. 81/2019.

 

Zbornica komunalnega gospodarstva

Fotogalerija

 

Arhivi