Gospodarska Zbornica Slovenije | Arhiv: Po dveh mesecih rasti smo junija na letnem nivoju ponovno beležili padec porabe električne energije v industriji
   Zapri

Arhiv: Po dveh mesecih rasti smo junija na letnem nivoju ponovno beležili padec porabe električne energije v industriji

Po skromni rasti v maju smo junija beležili 2,1 % padec porabe električne energije v industriji glede na enako lansko obdobje. Pri tem je padec pri neposrednih odjemalcih nastopil že devetič zapored in je tokrat znašal 9,7 %. Celotna poraba električne energije v Sloveniji je junija padla za 1,1 % glede na enako lansko obdobje.

Poraba električne energije v industriji v prvih šestih mesecih letos je bila praktično enaka lanski, pri neposrednih odjemalcih je bila za 10,0 % nižja, celotna poraba v Sloveniji pa je bila za 0,5 % nižja glede na enako lansko obdobje.

 

 

 

  • VIR Mesečna poročila o obratovanju (obratovalni podatki) ELES 
  • *Ocena GZS za predelovalne panoge temelji na predpostavki, da je poraba el. energije za gospodinjstva in ostale porabnike razen industrije ostala glede na l. 2008 nespremenjena.  
  • **Neposredni odjemalci na 110kV so pretežno podjetja za predelavo kovin (aluminij, jeklo). Od februarja 2012 so se jim pridružili še trije novi neindustrijski odjemalci. Kljub temu proizvajalci kovin predstavljajo več kot 90% njihove porabe.

19. 07. 2019.
mag. Jože Renar

 

Fotogalerija