Zapri

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Energetsko pogodbeništvo - javni razpis

Mestna občina Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 2/17 (Razglasni del, str. 40) objavila razpis za javno-zasebno partnerstvo in podelitev koncesije storitev za projekt »Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini«. Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu.

Arhiv: 8 mio € za krepitev inovacijskih potencialov podjetij

Predmet javnega razpisa MGRT-SPIRIT je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja, s ciljem sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom. Prijavijo se lahko MSP ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji). Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2017.

Arhiv: Kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte

Arhiv: Kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativna dneva, ki bosta z enakim programom potekala 24. januarja v Mariboru in 26. januarja v Postojni. Informativni dan vključuje osnovne informacije o LIFE nepovratnih sredstvih. Udeležbo priporočajo vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na okoljskem področju in bi želeli izvedeti več o možnostih LIFE sofinanciranja. Prijave sprejemajo do 20. 1. 2017.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Smernice ECHA - REACH in CLP

ECHA je izdala smernice za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbo REACH in CLP. Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP Povzetek Dodatne informacije na spletni strani ECHA

Arhiv: Revizija direktive o čistih vozilih – javno posvetovanje

Evropska komisija vabi zainteresirane, da do 24. marca podajo odgovore na javno posvetovanje o reviziji Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih cestnih vozilih. V skladu s sporočilom Komisije "Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami", naj bi bile do sredine stoletja emisije toplogrednih plinov iz prometa nižje vsaj za 60 % glede na leto 1990.

Arhiv: OKOLJSKI NASVET - Izkoristite eko dodano vrednost

Izogibajte se splošnih opisov, kot so »okolju prijazen« in raje izpostavite dejanske prednosti vašega izdelka, denimo nižjo porabo vode za 10 odstotkov.

Arhiv: Zavezujoče letno zmanjšanje emisij TGP od 2021 do 2030

Arhiv: Zavezujoče letno zmanjšanje emisij TGP od 2021 do 2030

V okviru evropske zakonodaje je v obravnavi predlog uredbe o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma. Slovenija se strinja s predlaganim 15 % nacionalnim ciljem zmanjšanja emisij TGP v primerjavi z letom 2005. Hkrati izraža pomislek, da se ravni letnih emisij določijo na podlagi krivulje linearnega zmanjšanja na osnovi povprečja emisij v obdobju 2016–2018. Prizadevala si bo, da se v zadostni meri ovrednoti preseganje ciljev zmanjševanja emisij, ki ga pričakuje do leta 2020.