Predsedstvo GZS

Predsednik GZS Boštjan Gorjup in predsednik skupščine GZS Radovan Bolko sta po statutu GZS člana predsedstva že po položaju. Za člane predsedstva GZS skupščina GZS imenuje še naslednje:

  • dr. Blaž Nardin, direktor Gorenje d.d. in podpredsednik UO GZS za področje sodelovanja z združenji oz. zbornicami dejavnosti.
  • Martin Novšak, generalni direktor Gen energije in podpredsednik UO GZS za področje sodelovanja z območnimi oz. regionalnimi zbornicami
  • Igor Zorko, direktor ZZI d.o.o. in podpredsednik UO GZS za področje malega gospodarstva in podjetništva
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
  • Vojmir Urlep, predsednik Nadzornega odbora GZS
  • Štefan Pavlinjek, direktor ROTO d.o.o.
  • dr. Jožica Rejec
  • dr. Otmar Zorn, direktor Solvera Lynx, d.o.o