Zapri

 

ZMANJŠAJMO PORABO EMBALAŽE

Organizatorji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov so v letu 2016 opozorili na problematiko odpadne embalaže in spodbujali zmanjševanje njene uporabe.

Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje ali hrani izdelek na poti od proizvajalca do končnega uporabnika in ga predstavlja potencialnim kupcem. To so tudi izdelki za polnjenje, ki se uporabljajo na prodajnem mestu, kot so lončki, papir, plastične posode, kartonske škatle ipd.

Čeprav ima embalaža številne koristi, postaja vse večji globalni problem, saj proizvajamo in porabljamo vse preveč embalaže. Na eni strani je tesno povezan z načinom proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več embalaže, kot je potrebno, po drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, saj vsak dan ustvarimo veliko odpadne embalaže.

Po zadnjih podatkih samo v Evropi proizvedemo povprečno 157 kg odpadne embalaže na prebivalca. Velik delež te embalaže je nepotreben, zato si moramo prizadevati, da zmanjšamo njeno količino.

Čeprav ne moremo vplivati na način proizvodnje, lahko z drobnimi spremembami vedenja in nakupovanja precej prispevamo k zmanjšanju odpadne embalaže.

V Sloveniji je koordinator aktivnosti v sklopu ETZO Zbornica komunalnega gospodarstva.