Zapri

ETI

ETI logotip

Zaščita polnilnih postaj

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI B in B+ tip

Občutljivost
AC izmenični sinusni diferenčni tok, 50/60Hz
A izmenični sinusni in pulzirajoči enosmerni diferenčni tok, 50/60Hz
B AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (1kHz)
B+ AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (20kHz)
Osnovni tipi glede na izklopni čas:
4p B, B+ nezakasnjen, s kratkotrajno zakasnitvijo (G/KV), selektivni (S)

Standardi
IEC/EN 61008-1 osnovni standard za zaščitna stikala na diferenčni tok, tipa AC in A
IEC/EN 62423 dodatne zahteve za tip B
VDE 0664-400 B+ VDE standard za B+ zahteve (20kHz)


Zaščita baterij v električnih vozilih

Varovalka za zaščito baterij v električnih avtomobilih
Tehnični podatki:
Nazivna napetost: 800V d.c.
Nazivni tok: 250A d.c.
Maksimalna izklopna zmogljivost: 12kA d.c.

Aplikacija:
V električnih avtobusih in tovornjakih za zaščito baterije in kontaktorjev v primeru kratkega stika.


Zaščita polnilnih postaj

Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-4M 2p B tip
Edina 2-polna kompaktna verzija RCBO B tip stikala na trgu
Občutljivost
AC izmenični sinusni diferenčni tok, 50/60Hz
A izmenični sinusni in pulzirajoči enosmerni diferenčni tok, 50/60Hz
B AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (1kHz)

Standardi
IEC/EN 61008-1 osnovni standard za zaščitna stikala na diferenčni tok, tipa AC in A
IEC/EN 62423 dodatne zahteve za tip B

Residual Current Circuit Breakers with Smooth DC and High Frequency

AC Sensitivity EFI B and B+

Residual current sensitivity – UNIVERSAL
AC pure sinus residual current, 50/60Hz
A sinus and pulsating direct current, 50/60Hz
B AC + A + smooth direct current + high frequency (1kHz)
B+ AC + A + smooth direct current + high frequency (20kHz)
Basic types according to breaking times:
4p B, B+ instantaneous, short time delayed, selective

Standards
IEC/EN 61008-1 basic standard for RCCB’s AC and A type
IEC/EN 62423 additional requirements for type B
VDE 0664-400 B+ VDE standard for B+ requirements ( 20kHz)

Mode of operation
Pure a.c. and pulsating d.c. type residual current sensitivity, A voltage independent
Smooth d.c. current sensitivity: B, B+ voltage dependent
Minimum operating voltage: 50V


Fuse for battery protection in electric vehicles

Technical data:
Rated voltage: 800V d.c.
Rated current: 250A d.c.
Max. Breaking capacity: 12kA d.c.

Application:
In electrical buses and trucks for battery and contactor protection in case of short circuit.
Residual Current Circuit Breaker with Integral Overcurrent Protection KZS-4M 2p B type
The only 2-pole compact version of RCBO B type on the market
Residual current sensitivity – UNIVERSAL
AC pure sinus residual current, 50/60Hz
A sinus and pulsating direct current, 50/60Hz
B AC + A + smooth direct current + high frequency (1kHz)

Standards
IEC/EN 61008-1 basic standard for RCCB’s AC and A type
IEC/EN 62423 additional requirements for type B
Mode of operation
Pure a.c. and pulsating d.c. type residual current sensitivity, A voltage independent
Smooth d.c. current sensitivity: B voltage dependent
Minimum operating voltage: 50V