Zapri

Uporabne informacije

TELEFONSKE ŠTEVILKE HRVAŠKE STRANI MEJHNIH PREHODOV S SLOVENIJO

Več...

NIJZ: POSKRBIMO ZA DOBRO POČUTJE (16.2.2021)

v času epidemije se je še posebej izkazalo, kako pomembna je skrb za duševno zdravje. V ta namen je NIJZ pripravil plakat in na enem mestu zbrali dostopna gradiva, ki so lahko v pomoč pri skrbi za dobro počutje in duševno zdravje v času širjenja covid-19.

Plakat

Dodatna gradiva za psihološko pomoč so namenjena vsem, ki bi radi pridobili več informacij o tem, kako prepoznati različne stiske, duševne težave in kako ob njih ustrezno ravnati. Seznam gradiv sproti posodabljamo in dopolnjujemo. Vsa gradiva so na voljo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/kje-najti-gradiva-za-psiholosko-pomoc-v-casu-soocanja-z-novim-koronavirusom

SEZNAM NEKATERIH IZVAJALCEV HITRIH TESTOV (10.2.2021)

Vlada RS je določila več dejavnosti, kjer izjemoma lahko opravljajo storitve tudi v času epidemije. Pogoj je, da zaposleni enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Na povezavi je seznam nekaterih organizacij, ki izvajajo hitre teste. Več...

MDDSZ: POSTOPKI PRI TESTIRANJU DELAVCEV NA COVID 19 (13.1.2021)

MDDSZ je na svoji spletni strani objavilo informacije glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu.V določenih dejavnostih in delovnih procesih je s predpisi za obvladovanje epidemije predviden posebni presejalni programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in testiranje posameznih skupin delavcev oziroma testiranje v posebej opredeljenih situacijah. Delodajalci, ki jih neposredno ne zavezujejo interventni predpisi lahko v kolikor je to primerno, strokovno utemeljeno in v vnaprej opredeljenih primerih, v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa. Potrebo po izvajanju in ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani usposobljenega zdravstvenega osebja. Več: https://www.gov.si/novice/2021-01-13-postopki-pri-testiranju-delavcev-na-covid-19/

MEDNARODNA POSLOVNA SKUPNOST OPTIMISTIČNA GLEDE 2021 (11.1.2021)

V okviru  Global Chamber Platform (GCP), ki pod vodstvom Združenja evropskih gospodarskih zbornic EUROCHAMBRES povezuje glavne nacionalne in mednarodne zbornične asociacije,  smo v Svetovni ekonomski raziskavi za 2021 ugotovili, da so pričakovanja podjetij bolj optimistična od Svetovne banke, ki napoveduje 4% rast svetovne trgovine. Uspešen izhod iz krize, ki jo je povzročil Covid-19, pa bo možen le ob ohranitvi  in ustvarjanju novih delovnih mest, spodbujanju domače potrošnje, večjih vlaganj v R&D, digitalizacije, podjetjem prijaznega okolja, energetskega prehoda idr. Pri tem pa bo ključno, da mednarodna poslovna skupnost na te izzive odgovori v medsebojnem sodelovanju in ne s protekcionističnimi ukrepi posameznih držav, je ob predstavitvi raziskave poudaril predsednik EUROCHAMBRES Christoph Leitl.

Celotna raziskava je dostopna na: https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2021/01/GCP-Global-Economic-Survey-2021-1.pdf

PREVENTIVNI UKREPI ZA ZAŠČITO ZAPOSLENIH PRED OKUŽBO COVID-19 (18.11.20)

Na GZS smo izvedli manjšo anketo med gospodarskimi subjekti, našimi člani, glede ukrepov za zaščito zaposlenih pred okužbo s COVID-19, ki jih prakticirajo. S tem smo seznanili tudi prof. dr. Bojano Beović. Več...

TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO PREBIVALCEM OB EPIDEMIJI 080 51 00

- PONOVNO JE ZAŽIVEL TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPOROOB EPIDEMIJI COVID-19
- KER POGOVOR DAJE MOČ

Zavoda RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil dokument, kjer so dodana trenutno najpogostejša vprašanja delodajalcev in odgovori v zvezi z interventnimi ukrepi.  KLIKNITE SEM.

Dezinformacije v zvezi s koronavirusom COVID-19 (13.11.2020)

Pandemijo koronavirusa spremlja val številnih lažnih ali zavajajočih informacij, vključno s poskusi tujih akterjev, da bi vplivali na državljane in razprave v EU. Evropska komisija je v skupnem sporočilu z visokim predstavnikom EU za zunanjo in varnostno politiko analizirala, kako se na to odzvati kar najhitreje, obenem pa je predlagala tudi nekatere konkretne ukrepe.

Evropska komisija pomaga v boju proti dezinformacijam tudi tako, da tesno sodeluje s spletnimi platformami. Spodbuja jih, da poudarjajo verodostojne vire in vsebine ter odstranjujejo vsebine, ki se po preverjanju dejstev izkažejo za napačne ali zavajajoče, ter vsebine, ki bi lahko škodovale zdravju.

Kriza je pokazala, da imajo svobodni in neodvisni mediji bistveno vlogo, saj državljanom zagotavljajo zanesljive in preverjene informacije, kar prispeva k reševanju življenj. EU bo okrepila podporo neodvisnim medijem in novinarjem v EU in po svetu.

Več o dezinformacijah v zvezi s koronavirusom COVID-19 je na voljo tukaj.

KAKO RAVNATI Z ZAŠČITNIMI MASKAMI IN KATERA RAZKUŽILA UPORABITI V DELOVNIH OKOLJIH

Klinični inštitut za medicino dela je pripravil videoposnetek z navodili in nasveti glede pravilnega ravnanja z zaščitnimi maskami in primernih razkužil v delovnih okoljih.  www.youtube.com/watch?v=vSUTnToN7X8.

 

ZADOSTUJE ENA LASTNOROČNA IZJAVA ZAPOSLENEGA, KI NA DELO PRIHAJA IZ DRUGE OBČINE (29.10.2020)

Obveščamo vas, da smo s strani Direktorata za policijo in druge varnostne naloge prejeli odgovor na vprašanje, kako naj delodajalci in delavci praktično izvajajo izpolnjevanje obvezne lastnoročne izjave za zaposlene, ki prebivajo izven občine sedeža delodajalca in dnevno prihajajo na delo, saj krožijo informacije, da morajo to izpolnjevati dnevno.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je v odgovoru navedel, da je skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list št. 155/20) obveznost posameznika, da ob morebitni kontroli predloži dokazilo o:

 • upravičenosti prehajanja občinske meje (3. odstavek 4. člena Odloka),
 • seznanjenosti in strinjanju/zavedanju odgovornosti zaradi neupoštevanje predpisov (4. odstavek 4. člena Odloka).

V nadaljevanju še Direktorat za policijo in druge varnostne naloge navaja, da Odlok ne predpisuje časovne omejitve, zato predlagajo, da vsak delodajalec pripravi en dokument za posameznega delavca, v katerem je navedena vsebina, ki je predpisana v 3. in 4. odstavku 4. člena Odloka in ta dokument naj bo podpisan s strani tako delodajalca kot s strani delavca.

 

Obravnava visoko rizičnih tesnih stikov in presojanje o karanteni po novem (28.10.2020)

Ob spremenjenem načinu obravnave delavcev, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom, in spremembah presoje o karanteni na domu so na Kliničnem inštitutu za medicino dela UKCLJ na podlagi protokola Ministrstva za zdravje pripravili kratka navodila za delodajalce, ki bodo v sodelovanju z izvajalci medicine dela predlagane ukrepe izvajali v svojih delovnih okoljih.

Navodila s prilogami so na voljo na spletnih straneh: www.cilizadelo.si in www.kimdps.si.

 

Ministrstvo za zdravje: Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije (24.10.2020)

Več...

 

Covid-19 in duševno zdravje

V teku je mednarodna raziskava o duševnem zdravju prebivalstva med pandemijo COVID-19 ter med izvajanjem ukrepov tekom pandemije. Koordinator raziskave je Italijansko društvo za socialno psihiatrijo (Societa Italiana di Psichiatria Sociale), raziskava poteka v več evropskih državah. Koordinator za Slovenijo je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik o vaši izkušnji s pandemijo. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 15 minut. Vprašalnik je anonimen, pravilnih ali napačnih odgovorov ni. Vaš prispevek je zelo pomemben, rezultate raziskave pa bomo objavili v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah ter jih predstavili na strokovnih srečanjih, služili pa bo tudi kot vodilo pri nadaljnjem oblikovanju preventivnih ukrepov.

Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, prosim odgovorite z "Da", če želite sodelovati v anketi.

Anketa

NIJZ: Spremenjen protokol sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (19.10.2020)

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s 17. oktobrom 2020 prilagaja protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo.

https://www.nijz.si/sl/spremenjen-protokol-sledenja-stikom-okuzenih-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA: DELOVNA MESTA BREZ COVID-19 (15.10.2020)

Pri kliničnem inštitutu deluje center oz. infotočka. Odgovori na pogosta vprašanja so objavljeni na http://www.cilizadelo.si/delovna-mesta-brez-covid-19.html#5.

KAKO PREPREČEVATI COVID-19 V DELOVNEM OKOLJU (2.9.2020)

Na današnji skupni novinarski konferenci so predstavniki strokovnih institucij, pristojnih ministrstev in delodajalskih organizacij spregovorili o pomenu zaščite zaposlenih pred koronavirusno boleznijo za zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih družb in javnih ustanov ter o podpori, ki jo pri načrtovanju ukrepov nudijo strokovne službe. Več...

Obvestilo NIJZ in Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa delodajalcem (31.7.2020)

Najnovejši epidemiološki podatki kažejo, da se okužba z novim koronavirusom vedno pogosteje pojavlja v delovnih organizacijah in to v skupkih več zaposlenih, kar lahko privede do hitrega in obsežnega širjenja bolezni v kolektivu. Pričakujemo, da bo po vračanju delavcev z dopustov takih skupkov več, še posebno pri delavcih, ki se vračajo z bolj ogroženih držav. S ciljem ohranjanja zdravja delavcev in omogočanja čimbolj nemotenega delovanja delovnih organizacij pozivamo delodajalce, ki so uspešne zaščitne ukrepe opustili, da jih znova uvedejo. Okrepijo naj sodelovanje s svojimi izvajalci medicine dela in varnostnimi inženirji, ki najbolje poznajo organizacije, in tako skupaj pripravijo ustrezne ocene tveganja pred širjenjem novega koronavirusa, na način, da predlagajo in pomagajo pri uvajanju usmerjenih ukrepov preprečevanja širjenja okužbe glede na specifična delovna okolja. Več...

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav (30.7.2020)

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči, če ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas prispeva delež k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/

OSTANIMO SKRBNI IN ODGOVORNI - PRIMERI DOBRE PRAKSE V ZAŠČITI PRED NOVIM KORONAVIRUSOM

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je na podlagi posnetkov v podjetjih, do katerih smo pomagali pristopiti na GZS, pripravil več kratkih filmov, ki so na ogled preko spletne strani: http://www.cilizadelo.si/primeri-dobre-prakse-v-zasciti-pred-novim-koronavirusom-07-07-2020.html

Pred širjenjem novega koronavirusa se lahko zaščitimo z nekaj preprostimi ukrepi, med katere sodijo skrb za higieno rok in prostorov, vzdrževanje ustrezne razdalje (najmanj 1,5 metra) in nošenje zaščitne maske. Po prvem valu širjenja okužbe smo ob sproščanju omejitev te ukrepe nekoliko opustili, a jih je pametno ponovno obuditi, saj je virus še vedno med nami.

Tveganje za okužbo je večje tam, kjer se srečuje večje število ljudi in je ukrepe tudi teže vzdrževati. To še posebej velja za delovno okolje, kjer je treba splošna priporočila ustrezno prilagoditi organizaciji dela in delovnim procesom ter spodbujati zaposlene, da se ukrepov dosledno držijo. Poiskali in posneti so primeri dobre prakse na področju varovanja zdravja zaposlenih pred Covid-19, ki jih predstavljajo v kratkih filmih:

Proizvodna dejavnost

Hotelirstvo in gostinstvo

Prodaja in druge storitvene dejavnosti

Množični mediji

Pisarniško delo

Zobozdravstvo

Predstavljeni preventivni ukrepi so posneti v naslednjih organizacijah: Aero print Ljubljana, BSH Hišni aparati, Hotel Slon Ljubljana, Maremico, Nepremičnine Plus, Plastika Skaza, Proteus TV, Radio Sora, Steklarna Hrastnik, Translat in Zdravstveni dom Ljubljana. Pri pridobivanju primerov dobre prakse je pomagala Gospodarska zbornica Slovenije.

Vir: UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa http://www.cilizadelo.si/si/

INFORMACIJE SLOVENSKE VLADE NA TEMO KORONAVIRUSA V ANGLEŠKEM JEZIKU

Vlada objavlja na svojih spletnih straneh številne informacije, pa tudi predlagane oz. sprejete ukrepe za lajšanje posledic epidemije koronavirusa. https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

Vlada RS: Koronavirus (SARS-CoV-2)

Vlada RS na svoji spletni strani, vezani na koronavirus, objavlja aktualne podatke, ukrepe za zajezitev širjenja okužb, informacije o prehajanju meja in odpravljanju posledic epidemije ter o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

SPROŠČANJE UKREPOV (COVID-19) (4.6.2020)

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti. https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

PRAVILNA UPORABA ZAŠČITNE OBRAZNE MASKE

Obrazna maska je med in po uporabi kontaminirana, zato je pomembno sledeče:

 • preden si masko nadenemo, si roke umijemo ali razkužimo,
 • maske se ne smemo dotikati s prsti/z rokami (1),
 • masko namestimo tako, da si jo zanki zataknemo za uhlja ali zavežemo trakove pod in nad uhljem, pri tem se trakova ne smeta križati (2,3),
 • masko nosimo tako, da pokriva nos, usta in brado, in se mora čim bolje (tesno) prilegati obrazu (4),
 • sponko na nosu s stiskom prilagodimo obliki našega nosu, da se maska čim bolj prilega obrazu in s tem bolje tesni (5),
 • med ali po uporabi maske ne smemo obešati okoli vratu ali povleči na čelo,
 • med uporabo se maske ne dotikamo, če se jo dotikamo, si moramo po dotiku umiti ali razkužiti roke,
 • preden si masko odstranimo, si umijemo ali razkužimo roke,
 • po odstranitvi maske si ponovno umijemo ali razkužimo roke,
 • uporabljene in odstranjene maske ne nameščamo nazaj (razen če je namenjena večkratni uporabi, pri čemer sledimo navodilom proizvajalca za čiščenje in dezinfekcijo),
 • če masko zopet potrebujemo, uporabimo novo masko ali dezinficirano masko za večkratno uporabo.

PREBERITE SI VEČ

AVTOMATSKO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATA EXCELLENT SME (2.4.2020)

 • Upoštevaje zahtevne gospodarske razmere, v katerih se je znašlo celotno slovensko gospodarstvo, smo se odločili, da vsem imetnikom, ki jim enoletna veljavnost certifikata zapade v prihajajočem obdobju, avtomatsko podaljšamo veljavnost do 30. junija 2020. Iskreno upamo, da se bodo pogoji poslovanja do takrat vsaj delno izboljšali.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO INOVACIJSKIH PREDLOGOV

 • Zaradi aktualne situacije in epidemije COVID-19 so regionalne gospodarske zbornice podaljšale roke za oddajo inovacijskih predlogov do 12. 6. 2020. Prav tako je prestavljen termin letošnjega Dneva inovativnosti, ki bo 30. 11. 2020 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Regionalne podelitve priznanja za inovacije bodo predvidoma potekale v septembru in oktobru 2020. Vse dodatne informacije so dostopne na tej povezavi.

HARMONIZACIJA STANDARDOV ZA OPREMO IN NAPRAVE, NAMENJENI ZAŠČITI

 • 30.3.2020: Smernice za proizvajalce nujne medicinske opreme in sanitetnega materiala v EU: Smernice zadevajo proizvodnjo osebne zaščitne opreme, proizvodnjo mil in razkužil za roke ter 3D-tiskanje opreme, potrebne za zajezitev izbruha koronavirusa https://ec.europa.eu/slovenia/news/guidelines-for-producers-of-medical-equipment_sl
 • 25.3.2020: Evropska komisija je sprejela odločitev o harmonizaciji standardov za opremo in naprave, namenjene zaščiti pacientov, delavcev v zdravstvenemu varstvu in državljanov na splošno. Gre za standarde, ki urejajo izdelavo medicinskih obraznih mask, kirurških halj in drugih oblačil ter opreme za dezinfekcijo in sterilizacijo. https://ec.europa.eu/slovenia/news/harmonisation-of-standards_sl

POTRDILO O OBSTOJU OKOLIŠČIN VIŠJE SILE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list Uradni list RS, št. 146/20 z dne 18. 10. 2020), ki razglaša, da se na območju Republike Slovenije z dnem 19. 10. 2020 za 30 dni razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Potrdilo GZS lahko članom GZS pomaga pri dokazovanju v razmerju do svojih poslovnih partnerjev obstoja okoliščin višje sile zaradi razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Potrdilo se članu GZS izda na podlagi prejete popolne vlog, ki jo predloži zakoniti zastopnik podjetja in vsebuje naslednje podatke oz. dokazila:

- podatki podjetja, člana GZS – naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik,

- splošni opis okoliščin, zaradi katerih prosi za izdajo potrdila, ki naj vsebuje tudi navedbo podatkov o poslovnem partnerju in navedbo podatkov o pogodbi s poslovnim partnerjem (datum in kraj sklenitve pogodbe ter čas veljavnosti pogodbe),

- dokaz, ki potrjuje, da je bila pogodbenemu partnerju notificirana-sporočena višja sila (npr. e-mail),

- kopijo pogodbene klavzule oz. korespondenco med strankama, ki izkazuje, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja.

- v katerem jeziku se izda potrdilo (angleščina ali slovenščina).


Potrdilo izdaja oddelek Javnih listin GZS, izključno v Ljubljani, tako da vse zahteve v zvezi z izdajo potrdila s prilogami naslovite na e-naslov: eva.zontar@gzs.si ali irena.simendic@gzs.si ali bostjan.perger@gzs.si.

Potrdilo lahko izdamo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izdaja potrdila je brezplačna.

Pravno obvestilo: Opozarjamo, da potrdilo potrjuje le obstoj s strani Vlade RS uradno izpričanih okoliščin, ki lahko utemeljujejo obstoj višje sile, t.j. okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali odvrniti, kot npr. epidemija, naravne nesreče, kar je razvidno iz akta Vlade Republike Slovenije. Prosimo upoštevajte, da Gospodarska zbornica Slovenije lahko potrdi le dokazljiva uradno izpričana dejstva; tako ne more potrditi, da je določen konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju ali neizpolnitev pogodbene obveznosti, posledica višje sile. Gospodarska zbornica tudi Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost in verodostojnost podatkov iz vloge podjetja – člana GZS za izdajo potrdila. GZS to potrdilo izdaja brez prejudica za konkretne pogodbene obveznosti med podjetji in merodajno materialno pravo, ki se uporablja za pogodbo in tozadevno ne prevzema nikakršne odgovornosti.

PRIPOROČILA UKREPOV ZA ZAJEZITEV COVID-19 V PODJETJU

 • Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Več...

KONTAKTNI PODATKI NEKATERIH INSTITUCIJ

(01) 478 8512 - Posebna kontaktna številka Ministrstva za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo posebno kontaktno telefonsko številko, kjer lahko dobite informacije v zvezi z ukrepi Republike Slovenije za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture. Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za infrastrukturo na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike.

https://www.gov.si/novice/2020-03-19-01-478-8512-posebna-kontaktna-stevilka-mzi/