Zapri

GDPR in Corona- mnenja Informacijske pooblaščenke RS za delodajalce


 • Zahteva delodajalca za izvide COVID-19 z dne 11.11.2021

več…

 • Ugotovitev identitete upravičenca pri unovčitvi bonov ( mnenje IP RS, z dne 21.10.2021)

več…

 • Mnenje Informacijske pooblaščenke glede hrambe dokazil PCT z dne 15.9.2021

več…

 • Smernice Informacijske pooblaščenke glede preverjanja izpolnjevanja PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljalce z dne 19. 9. 2021.

več…

 • Mnenje Informacijske pooblaščenke glede vpogleda delodajalca v potrdilo o cepljenosti proti Covid 19 z dne 24.9.2021.

več...

 • Mnenje Informacijske pooblaščenke glede hrambe dokazil PCT z dne 15.9.2021

več...

 • Odgovor informacijske pooblaščenke na vprašanje glede načina preverjanja pogoja PCT pri zaposlenih, 10.9.2021

več...

 • Preverjanje pogoja PCT:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/preverjanje-pogoja-pct-4

 • Zavrnitev vstopa brez PCT:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zavrnitev-vstopa-v-kino-brez-pct

 • Določitev pogoja PCT na strokovni konferenci:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/dolo%C4%8Ditev-pogoja-pct-na-strokovni-konferenci

 • Dokazilo o usposobljenosti za preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/dokazilo-o-usposobljenosti-za-preverjanje-izpolnjevanja-pogoja-pct

 • Zbiranje podatkov o cepljenju s strani delodajalca, 19.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zbiranje-podatkov-o-cepljenju-s-strani-delodajalca

 • Vpogled delodajalca v podatke o PCT pogoju delavca, 21.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/vpogled-delodajalca-v-podatke-o-pct-pogoju-delavca

 • Evidenca PCT v podjetju, 26.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/evidenca-pct-v-podjetju

 • Preverjanje pogojev PCT, 27.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/preverjanje-pogojev-pct

 • Zavrnitev vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, 28.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zavrnitev-vstopa-zaradi-neizpolnjevanja-pogoja-pct

 • Zahteva delodajalca za dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT, 29.7.2021

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zahteva-delodajalca-za-dokazilo-o-izpolnjevanju-pogoja-pct