Energetska zbornica Slovenije

Novice


Nove pridobitve v energetiki

Nove pridobitve v energetiki

V skupini HSE letos ne bo izvedena oz. zaključena nobena večja investicija, je pa letos predviden začetek zagonskih preizkusov na mali hidroelektrarni (HE) Kneža.

ANALIZA: ENERGIJA 2017

ANALIZA: ENERGIJA 2017

Energetska dejavnost je glede na ostale zelo specifična, saj je regulirana na številnih področjih, ker je to potrebno za zanesljivo in varno oskrbo z energenti ter tudi predvidljivo dinamiko fiskalnih virov, ki jih državi zagotavlja poraba energentov (trošarine za energente, dodatki za OVE, DDV).

Arhiv: Poročilo o delovanju za leto 2011

Arhiv: Madžarsko-slovenska konferenca o obnovljivih virih energije in trajnostnem razvoju, 10.06.2010

Konferenca je namenjena medsebojnemu informiranju slovenskih in madžarskih partnerjev o možnostih in načrtih za izkoriščanje obnovljivih virov energije v Prekmurju in na Madžarskem. Glavni poudarki so dani izkoriščanju geotermalne energije v energetske namene, proizvodnji bioplina ter možnostim proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Arhiv: Kako kupovati električno energijo, 27.05.2010

Seminar je namenjen informiranju in izobraževanju odjemalcev električne energije o možnostih kupovanja električne energije na slovenskem trgu v obdobju, ko postaja aktualno sklepanje letnih in večletnih nabavnih pogodb.

Pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike si lahko ogledate 

tukaj:   pregled izobraževalnih dogodkov za 2019