ikthm

Novice


Katalog za skupno predstavitev članov na področju internacionalizacije

Katalog za skupno predstavitev članov na področju internacionalizacije

Prizadevamo si za predstavitev naših članov v okviru različnih iniciativ na področju internacionalizacije in v ta namen načrtujemo izdelavo skupne predstavitve zainteresiranih članov.

The Things Conference on Tour Maribor - Srečanje IoT skupnosti

The Things Conference on Tour Maribor - Srečanje IoT skupnosti

Podjetja in razvojniki iz IoT sektorja bodo skupaj raziskali najnovejše trende s področja interneta stvari, inovacije in dobre prakse iz naše regije.

Sektor IKT v 2018 več prihodka in dodane vrednosti, tudi več zaposlenih in samozaposlenih

Sektor IKT v 2018 več prihodka in dodane vrednosti, tudi več zaposlenih in samozaposlenih

Sektor IKT je v letu 2018 povečal prihodek od prodaje za 3,9 % in ustvaril za 4,7 % višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, 5 % več kot v 2017. 76 % vseh podjetij sektorja IKT se je ukvarjalo s računalniškim programiranjem, svetovanjem ipd.

Vas zanimajo skupinske udeležbe na mednarodnih sejmih?

Vas zanimajo skupinske udeležbe na mednarodnih sejmih?

SPIRIT bo tudi v naslednjem letu financiral skupinske udeležbe na mednarodnih sejmih. Izbrani bodo sejmi, za katere boste podjetja direktno izrazila največ interesa, in sicer preko izpolnjenega obrazca ...

IKT- podjetja, ki najbolje plačujejo svoje zaposlene

IKT- podjetja, ki najbolje plačujejo svoje zaposlene

Kakšno bo zaposlovanje v IKT-panogi do konca leta, kateri kadri bodo najbolj iskani in kakšno plačilo si lahko obetajo

Uvedba 5G v Sloveniji kot strateška prednost

Uvedba 5G v Sloveniji kot strateška prednost

Telekomunikacijski operaterji za razvoj omrežja 5G v Sloveniji potrebujejo jasno in skladno politiko ter sodelovanje vseh deležnikov

Knowledge Matteres - Business Transformation

Knowledge Matteres - Business Transformation

IKT horizontalna mreža je soorganizator dogodka Knowledge Matteres - Business Transformation v organizaciji Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, ki bo potekal 18. in 19. septembra 2019 na sedežu Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Srednjeevropsko in medregijsko sodelovanje na področju pametne specializacije

Srednjeevropsko in medregijsko sodelovanje na področju pametne specializacije

19 in 20. septembra 2019 bo na Univerzi za tehnologijo in ekonomijo v Budimpešti na Madžarskem potekalo Srednjeevropsko in medregijsko sodelovanje na področju pametne specializacije za modernizacijo živilske industrije v okviru industrije 4,0 in digitalizacije, s posebnim poudarkom na razvoju meddiscipliniranih kompetenc, veščin in demonstracijskih projektov.

Konferenca Pametna mesta 2019

Konferenca Pametna mesta 2019

V ponedeljek, 16.9.2019 ob 8:30 uri, bo na Ljubljanskem gradu potekala mednarodna konferenca Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«.

Javni razpis - Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

Javni razpis - Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.