Mediji

Arhiv: Zdravstvo: 35 mio evrov več zbranih sredstev čim prej nameniti pacientom

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 12. julija 2018 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poziva Vlado RS, ki opravlja tekoče zadeve, da izpelje vse potrebne aktivnosti za spremembo Odloka, ki bo omogočil porabo več zbranih sredstev za zdravstvo. Problemi, ki jih ima aktivno prebivalstvo z naslova slabe dostopnosti do zdravstvenih storitev, namreč še kako vplivajo na gospodarstvo in njegovo uspešnost!


Predstavniki GZS v organih upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so skupaj z ostalimi predstavniki v teh organih že naslovili poziv Vladi RS in zahtevo za spremembo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (v nadaljevanju: Odlok). V letu 2018 so se namreč spremenile okoliščine, ki so bile podlaga za določitev najvišjega obsega izdatkov zdravstvene blagajne.

Sprememba odloka bi omogočila višji obseg izdatkov za zdravstvo in s tem koriščenje 35 milijonov evrov sredstev, ki so bila zbrana zaradi večjih prihodkov od prispevkov kot posledica pozitivnih gibanj na trgu dela in večjega obsega gospodarskih aktivnosti v tem obdobju. Navedena sredstva bi namenili izboljšanju dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev in nadaljnjemu skrajševanju čakalnih dob, ki so eden ključnih izzivov.

Ministrstvo za zdravje je na poziv organov upravljanja ZZZS odgovorilo s stališčem, da je potrebno aktivnosti za spremembo Odloka prestaviti na čas, ko bo znano polletno poročilo o poslovanju ZZZS in jesenske napovedi UMAR. To pa pomeni, da v letošnjem letu ta sredstva ne bodo prišla do izvajalcev zdravstvenih storitev in prav tako ne do pacientov, ki čakajo na storitve!

Gospodarska zbornica Slovenije zato poziva Vlado RS, ki opravlja tekoče posle, da s svojim delovanjem izpelje vse potrebne aktivnosti za spremembo Odloka.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.