Mediji

Objavljen razpis za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2022

Ljubljana, 1. september 2022 -Gospodarska zbornica Slovenije je 1. septembra objavila razpis za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2022. Nagrado podeljuje GZS že od leta 1968 za izjemne dosežke trajnejšega pomena pri uresničevanju poslovnih in razvojnih ciljev, ki odločilno vplivajo na splošni ugled gospodarskih subjektov.

Nagrada je namenjena direktorjem in predsednikom uprav gospodarskih družbkot najvišje priznanje za izjemno poslovodno, tehnološko in organizacijsko delo ter trajni razvoj v družbi, ki jo vodijo.Prejmejo jo tista podjetja, ki z izjemnimi rezultati dosegajo izboljšanje svojega gospodarskega položaja in pomembno prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji.

 

Merila za presojo upravičenosti do Nagrade so podrobneje opredeljena v Pravilih za Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Komisija za Nagrado pri ocenjevanju prispelih kandidatur upošteva predvsem: trajnost in stabilnost dosežkov v najmanj petletnem obdobju, poslovna uspešnost in odličnost ter poslovni in finančni položaj gospodarske družbe, ekspanzija in konkurenčnost gospodarske družbe na trgih, osvajanje novih trgov, razvojne vizije in strategije gospodarske družbe, vključno s strategijami v okviru EU, uveljavljanje lastnih blagovnih znamk, uvajanje inovacij, uporaba sodobne tehnologije, skrb za varstvo okolja, skrb za kadre, razvojno-raziskovalno delo, zadovoljstvo in sozvočje lastnikov kapitala, zaposlenih, uprav in kupcev, spoštovanje etike in poslovnih kodeksov.

 

Več informacij na spletni strani nagrada.gzs.si.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.