Srčne čestitke GZS za 170 let!
Praznovanje tega častitljivega jubileja je tudi v meni sprožilo pogled nazaj, na 17% tega časa, kar sem tako ali drugače povezana z GZS. Kot pionirka podjetništva sem sodelovala pri vzpostavitvi ZPS, bila sem med pobudniki sekcije IKT, aktivna sem bila v upravnem odboru Sekcije za malo gospodarstvo, seveda pa tudi v Zasavski regionalni zbornici, kjer sem bila tudi članica predsedstva Zasavske GZS. Vključena sem bila tudi v zgodovino inovativnosti, saj je podjetje, ki sem ga tedaj vodila, prejelo diplomo za inovacijo že na prvi podelitvi Zasavske zbornice leta 1996, nato pa vrsto bronastih, srebrnih in zlatih priznanj. Posebej pa me veseli, da sem se lani tudi sama ponovno vpisala med prejemnike zlatih priznanj – za inovacijo model AEIOU voditeljstva.
GZS želim, da bo v teh prebojnih časih odigrala pomembno vlogo povezovalca vseh družbenih podsistemov za napredek in se osredotočala na ustvarjanje blaginje za vse deležnike.

mag. Sonja Klopčič, Voditeljstvo.si
Spoštovani predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije,
V Rižanskem vodovodu Koper smo ponosni, da smo član tako eminentnega zbora in skupaj z vami praznujemo ter vam iskreno čestitamo ob častitljivem jubileju, 170-obletnici obstoja in delovanja, ki simbolizira občudovanja vredno zgodovino in tradicijo.
Svoje poslanstvo ste v tem času opravljali uspešno in v korist razvojno naravnanega in izvozno usmerjenega slovenskega gospodarstva, pri čemer ste članom zbornice ves čas zagotavljali podporo, pomoč in promocijo. Bili ste tudi aktivni spodbujevalec pozitivnih trendov in tekmovalnega vzdušja, brez katerega si ni mogoče predstavljati zdravega gospodarskega okolja in razvoja. Ravno zaradi tega tudi pričujočo krizo preživljamo z razmeroma vzdržnimi posledicami in z veliko optimizma.
Kot aktivni član Zbornice komunalnega gospodarstva, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, se vam ob tem zahvaljujemo za vso pomoč in izjemno sodelovanje v preteklih letih z željo, da tudi v prihodnje skupaj soustvarjamo uspešne zgodbe in delimo vizijo o uspešnem, trajnostno naravnanem slovenskem gospodarstvu, ki bo v ponos državi in bo zagotavljalo blaginjo vseh državljanov danes in v bodoče.

Rižanski vodovod Koper
Napoleon Bonaparte je dejal: »Biti drzen in hkrati zelo oprezen je umetnost uspeha,« in ekipa Gospodarske zbornice Slovenije je to znala skozi vseh 170 let obstoja.
A kot človek ni nikoli prestar, da si ne bi postavil še kakšnega cilja, tako tudi zbornica ni, da ne bi skupaj s člani sanjala in uresničevala nove sanje.

Iskrene čestitke ob spoštovanja vrednem jubileju želim Petra Melanšek s sodelavci iz podjetja Vivapen.
Spoštovani gospod Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije,
in
spoštovana gospa mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije!

Gospodarska zbornica Slovenije pomembno prispeva k povečevanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Usmerjena je v soustvarjanje dobrih pogojev za poslovanje slovenskih podjetij, hkrati pa se zavzema za različne programe podpore gospodarskih dejavnosti in za pospeševanje gospodarskega razvoja. Z zbiranjem različnih informacij podjetjem pomaga k hitremu prilagajanju spremembam v mednarodnem poslovnem okolju, v sodelovanju z regijskimi gospodarskimi zbornicami pa omogoča izmenjavo dobrih poslovnih praks in znanja v slovenskem prostoru. Hvale vredno je tudi to, da v slovenskem prostoru prepoznava izjemne gospodarske in podjetniške dosežke in inovacije.
GZS ob njenem častitljivem jubileju v imenu Krke, ki je postala njena članica že v času, ko je podjetje vodil ustanovitelj podjetja mag. Andrijanič, iskreno čestitamo. Verjamemo, da bo s svojo strokovnostjo, znanjem in izkušnjami, ki jih pridobila v 170 letih, tudi v prihodnje uspešno uresničevala svoje cilje in še naprej prispevala k rasti in napredku slovenskega gospodarstva.
S spoštovanjem,

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor
Krke, d. d., Novo mesto
GZS je slovenska »riba na suhem«, saj najdaljše življenjske dobe na Zemlji dosegajo morska bitja (morski pes, želve, školjke, kiti, koi, spužve, meduze …)
Prejmite naše iskrene čestitke in ostanite naš ključen zaveznik.
Želimo vam:
- trden oklep želve, ko je potrebno ščititi in zaščititi interese gospodarstva,
- moč kita za premagovanje najtežjih izzivov vsakodnevnika in jutrišnjega dne,
- ostre zobe morskega psa, ko se pogajate v našem imenu,
- fleksibilnost meduze, ko skupaj plavamo med čermi,
- sposobnost ožemanja, da ostanejo samo pametne rešitve,
- zaprtost školjke, ko vam zaupamo naše težave.

Za prihodnost je pomembno kakšne odločitve sprejemamo danes. Sprejemajmo pametne odločitve. Vsi.  Aleksandra in Zoran Lepenik z ELPRO Lepenik kolektivom.
Gospodarska zbornica Slovenije je ustanova, ki ima zelo pomembno mesto v zgodovini naše šole, IEDC-Poslovne šole Bled! Zavedajoč se pomena izobraževanja na gospodarstvo je Gospodarska zbornica že leta 1985 ustanovila prvo managersko šolo v srednji in vzhodni Evropi – Center za usposabljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu (IEDC – International Executive Development Centre), ki je pozneje preraslo slovenske okvirje in postalo ena izmed vodilnih mednarodnih poslovnih šol v regiji.
Ponosni smo na svojo ustanoviteljico!

Prof. dr. Danica Purg
Direktorica IEDC-Poslovne šole Bled
Spoštovani,
170 let je izjemen jubilej, ste ena najstarejših slovenskih inštitucij oz. združenj!
Slovensko gospodarstvo danes - še veliko bolj kot v preteklih desetletijih - potrebuje usklajevalca in zagovornika svojih interesov. Zato pozdravljamo aktivnosti, predloge in pobude, ki jih izvaja GZS in smo pripravljeni pri njih tudi sodelovati, da lahko izrazimo in dosežemo naše interese v slovenskem prostoru. To lahko storimo le skupaj v povezavi z vašo inštitucijo.
Kvalitetno in pravočasno informiranje, izobraževanje, usposabljanje, pa tudi konkretni strokovni nasveti in usmeritve v hitro spreminjajočem se okolju pomenijo za člane pomemben prispevek h kvalitetnejšim poslovnim odločitvam, posledično pa k večji konkurenčnosti in stabilnosti.
SID banka kot pomemben partner slovenskemu gospodarstvu v svoji proticiklični in razvojni vlogi ob tej priliki prispeva svoj delež iskrenih čestitk in želje po nadaljnjem dobrem sodelovanju!

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Goran Katušin
mag. Sibil Svilan
Spoštovani,
iskrene čestitke ob častitljivi obletnici delovanja Gospodarske zbornice Slovenije.

Bogdan Kukovec
Elementum d.o.o.