GZS v projektih


CAB Crossborder Acceleration Bridge

 

Projektni glavni cilj:

Izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja preko mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

 

Projektni specifični cilji

·        Povečati prispevek univerz k čezmejnemu inovativnemu ekosistemu z raziskovalnimi projekti, opravljenimi v sodelovanju z drugimi ključnimi subjekti na tematiko pospeševanja podjetništva

·        Povečati dostopnost MSP programskega območja do rezultatov raziskav preko večjega sodelovanja z ustanovami za RR.

·        Povečati konkurenčnost podjetij v območju izvajanja programa preko novih storitev za čezmejno pospeševanje, ki jih bo koristili 10 startup podjetij in 10 zrelih MSP.

 

Funding:

Total eligible costs: 1,306,082.73 EUR

ERDF grant: 1,110,170.32 EUR

 

 

Project leader:

-          Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

CAB Novičke / Novizie 1/2018


 


Fotogalerija