Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: "Davčne bilance" za leto 2015

  Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 čaka izdelava davčne bilance. Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite                                                       na                                                       aktualnem      seminarju:

 

 

»Davčne bilance« za leto 2015

 

 

ki bo v četrtek 4. februarja 2016, od 13.00 do 16.00 ure, 
v predavalnici GZS Območne zbornice za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj.

 

 

NAMEN:
seminar je namenjen vodjem računovodstva, računovodskim servisom, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Na seminarju bomo skupaj s pomočjo primerov iz prakse obdelali obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri izdelavi le tega v praksi.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi.

 

 VSEBINA:

 1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016

 

 1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015
  1. Pomen SRS za davčni obračun – pravilno knjiženje poslovnih dogodkov
  2. Oblikovanje rezervacij v skladu s SRS in davčni vidik (kontrole za več let nazaj)
  3. Pripoznanje in odprava terjatev
  4. Normiranci po 1.1.2015
  5. »pripoznanje« prihodkov iz naslova delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost
  6. Pokrivanje izgube iz preteklih let
  7. Popravljanje napak iz preteklih let – je sprememba računovodske ocene računovodska napaka
  8. Pomen opredelitve povezanih oseb – splošni del obrazca

 

 1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb v 2015
  1. Opredmetena in neopredmetena OS ter njihov vpliv na davčno osnovo, amortizacija, koriščenje investicijskih olajšav, nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški vzdrževanja OS

 

  1. Davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi  (najpogostejše napake, poračun le te, nova pojasnila)

 

  1. Davčno priznani in nepriznani odhodki (stroški za privatno življenje lastnikov, davčna obravnava stroškov za zagotavljanje ugodnosti, ki niso bonitete, vpliv stroškov za zagotavljanje bonitet na davčno osnovo

 

  1. Vpliv stroškov reklame, reprezentance in daril na davčno osnovo

 

 SEMINAR BO VODILA: 
Jana Galič
, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja, …) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

 KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice za Gorenjsko je kotizacija  70 € + DDV na udeleženca, za nečlane 130 € + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo nakažite pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3030 + matična številka podjetja.  Prijave sprejemamo do ponedeljka 1.2.2016  do 13.00 ure na  e-naslov    mojca.umek@gzs.si,   F.: 04/20-18-309, do istega dneva tudi odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

 Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.