Novice


Arhiv: Seminar: Ravnanje z odpadki in druge zanimivosti s področja okolja- Postojna, 14.11.2012

Ugodnost za člane GZS

 
   Popust za člane GZS 


Območna zbornica Postojna organizira seminar:

RAVNANJE Z ODPADKI IN DRUGE ZANIMIVOSTI S PODROČJA OKOLJA
ki bo v sredo, 14. novembra 2012, od 9.00 do 13.30 ure
GZS-Območna zbornica Postojna, sejna soba, Cankarjeva ulica 6, Postojna

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove priložnosti. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja in odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Usmeritve v družbo recikliranja, snovno in energetsko učinkovitost, prepletenost okoljske, kemijske (REACH) in zakonodaje s področja proizvodov in tudi drugih, terjajo nova znanja ter poznavanje novih pristopov in orodij za obvladovanje okolja in energije.

NAMEN SEMINARJA:
je seznaniti udeležence z zahtevami, ki jih prinašajo predpisi o odpadkih, s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih in podati osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za preusmeritev v vire surovin. Posvetili se bomo tudi novostim na področju energetske in snovne učinkovitosti ter se seznanili, kaj pomenijo različne okoljske oznake.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja odpadkov, okoljskih oznak in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA:

1. Ravnanje z odpadki - nova uredba o odpadkih

  • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
  • hierarhija ravnanja z odpadki,
  • odpadki, stranski proizvod, prenehanje statusa odpadka,
  • odgovornost za ravnanje z odpadki,
  • obveznosti povzročiteljev odpadkov,
  • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki,
 • evidenčni listi in elektronsko spremljanje pošiljk odpadkov., ki ravnajo z odpadki.

2. Obvladovanje okolja in energije, prostovoljne pobude in obveznosti

 • okoljski standardi, sistemi ravnanja z okoljem in energijo, okoljske označbe, drugi novi standardi (okoljska zasnova, ocenjevanje življenjskega cikla...) ,
 • energetski pregledi, energijske nalepke, energetske izkaznice in okoljske označbe
 • novosti EU na področju energijske učinkovitosti (nova direktiva)
 • novosti EU na področju snovne učinkovitosti (okoljski odtisi proizvodov in organizacij)
 • okoljske dajatve v Sloveniji, kaj je to zelena davčna reforma?

3. Vprašanja in razprava

PREDAVATELJICI:

 • Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
 • Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

KOTIZACIJA:

 • Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 102,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust.
 • za ostale znaša kotizacija 180,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.
Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2012 do 12 ure ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 12.11.2012 do 12.00 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

DODATNE INFORMACIJE:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
E-naslov: oz.postojna@gzs.si 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.