Novice


PROTIVETRNA ZAŠČITA


Konec julija 2017 so se predstavniki GZS, Območne zbornice za severno Primorsko Nova Gorica, Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Odbora za spremljanje postavitve protivetrne zaščite in predstavniki Občine Ajdovščina sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI) ter Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) z namenom pridobitve informacij v zvezi z napredovanjem projekta izgradnje protivetrne zaščite na odseku hitre ceste Razdrto-Selo  med vkopom Vipavski križ in cestninsko postajo Nanos.
Na sestanku so predstavniki MZI in DARS predstavili stanje na projektu izgradnje protivetrne zaščite. Pojasnili so, da izbrani inženir v tem trenutku pripravlja razpis za gradnjo testnih polj, ki jih je po priporočilu projektanta potrebno najprej izvesti. Testna polja so bila izbrana s strani projektanta ograj, prav tako njihova dolžina. Ocenjujejo, da bo razpis objavljen konec septembra oziroma v začetku oktobra 2017. V kolikor na javni razpis ne bo pritožb, bi lahko bil izvajalec izbran do aprila 2018, temu bi sledila gradnja testnih polj. Načrtuje se, da bi se lahko že jeseni 2018 začele izvajati zahtevane meritve kot tudi testiranje učinkovitosti ščitenja pred vetrom, ki morajo biti opravljene v 3 do 5 ločenih pojavih burje.Fotogalerija