Članarina SPGZ, veljavna od 1. 1. 2017: 

 

Razred

Št. zaposlenih

Letna članarina od 1.1.2017

1

do 1

84,00€

2

od 2 do 5

108,00€

3

od 6 do 10

144,00€

4

od 11 do 20

216,00€

5

od 21 do30

290,00€

6

od 31 do 50

600,00€

6a

od 51 do 80

660,00€

7

od 81 do 120

880,00€

7a

od 121 do 150

920,00€

8

od 151 do 200

1.500,00€

8a

od 201 do 300

1.560,00€

9

od 301 do 400

2.500,00€

9a

od 401 do 500

2.550,00€

10

od 501 do 1000

6.000,00€

11

nad 1000

8.400,00€


 

Člani plačujejo tudi članarino za Skupne naloge, ki znaša: 


Razred

št. zaposlenih

letna članarina v €

1

Do 1

60

2

od 2 do 4

70

3

Od 5 do 9

75

4

od 10 do 14

100

5

od 15 do 19

110

6

do 20 do 24

170

7

od 25 do 29

180

8

od 30 do 999

po stopnji 0,0415%

9

nad 1000

po stopnji 0,0415%

 

Za več informacij glede članarine poglejte na ČLANSKI CENTER GZS  ali na oz.sev-primorska@gzs.si