Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Glas gospodarstva – september 2022Članki iz revije:


Inovacij ni, če niso finančno podprte

Gorenjska ima kar nekaj srednjih in velikih podjetij, ki so, ko govorimo o inovativnosti, zelo uspešna, ker za njimi stoji dobro podprt in inovacijsko odgovoren vodstveni kader, pravi Jadranka Švarc, direktorica Regionalne zbornice Gorenjska v svojem intervjuju za septembrsko številko revije Glas gospodarstva.

Pravni vidiki sodelovanja z medijskimi vplivneži

Kako so lahko pravno urejena vedno bolj popularna in pogosta sodelovanja z medijskimi vplivneži?

Največji tveganji v naslednjih 18 mesecih

Poleg dveh večjih tveganj - recesije zaradi energetske krize ter višje inflacije od pričakovane, so na vidiku tveganja šibke rasti Kitajske zaradi politike ničelne tolerance do okužb s covidom-19, prehranska negotovost ter dolžniška kriza.

Grozeča kriza in insolventnost

Ob grozečem poglabljanju krize se je na uveljavitev Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti najbolje pripraviti vnaprej.

Vodik kot gorivo prihodnosti

Vodikova strategija ima cilj spodbujati proizvodnjo, shranjevanje, infrastrukturo in uporabo vodika. Slovenija še nima strategije za vodik, sprejetje pričakujemo v okviru Nacionalno energetskega in podnebnega načrta.

Trg energentov in vpliv na gospodarstvo

Izzivi dobavljivosti in cene so zajeli tudi trg električne energije. Enostavnih rešitev ni na vidiku, piše glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc v svoji analizi.

Energetska draginja in obstoj industrije v Sloveniji

Slovenija ima na področju industrije dolgoletno tradicijo, ki sega v same začetke industrializacije v Evropi in svetu. Naravne danosti, predvsem vodni viri, les, premog, rude in geostrateška lega, so v naše kraje privabili industrialce iz Evrope. Kaj se lahko naučimo iz preteklosti in kaj moramo storiti danes? O tem piše mag. Vekoslav Korošec, direktor GZS – Združenja za inženiring v septembrski številki Glasa gospodarstva.

Kupci še vedno prisegajo na klasiko

Inovacije živilskih podjetij, ki jih kupci najbolj opazijo, se povečini nanašajo na produkte – najsi gre za popolnoma nove izdelke, za nadgradnjo obstoječih ali za prenovljeno podobo. Pogosto pa imajo pozitiven vpliv na poslovanje tudi spremembe v proizvodnih procesih, ki potrošnikom ostanejo nevidne.

Geopolitične eskalacije so trenutno največja bojazen

Potencialni razpleti treh trenutno največjih vprašanj, s katerimi se ukvarja gospodarstvo, bodo narekovali gibanje cen surovin in gospodarskih trendov, meni glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc v svojem intervjuju za septembrsko izdajo revije Glas gospodarstva.

Vlaganje v razvoj je v kriznih časih še bolj pomembno

Brez raziskav in razvoja ni napredka, pa tudi ne inovativnosti. Podjetja se zavedajo, da je tudi v kriznih časih treba stremeti naprej.

Design daje širši pogled in odkriva nove možnosti

Izkušnje tistih, ki so design management vpeljali v svoje procese, so pozitivne. Predvsem pa poudarjajo, da gre za dolg proces. Primeri dobrih praks se predstavljajo tudi v okviru strokovne konference na Dnevu inovativnosti 20. septembra.

Inovativna dejavnost mora postati del kulture podjetja

Ustvarjalnost, kreativnost in inovativnost je treba spodbujati v vseh procesih, na vseh ravneh delovanja. Za podjetje, ki želi izboljševati svojo konkurenčnost, so inovacije vseh vrst nujnost. Tega se zaveda tudi GZS, ki pod blagovno znamko »Inovativna Slovenija« pokriva celoten proces podpore inovativnosti. V okviru tega je tudi podelitev priznanj najboljšim inovacijam. Na Dnevu inovativnosti 20. septembra bodo tako podeljena nacionalna priznanja GZS za najboljše inovacije.

Tehnologija ni dovolj. Poznati moramo ljudi.

GZS bo v torek, 20. septembra, že dvajsetič podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Ob tej priložnosti GZS v sodelovanju s Kompetenčnim centrom za design management (KCDM) pred podelitvijo nagrad pripravlja konferenco o vlogi in spodbujanju design inovacij.