Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Glas gospodarstva – junij 2022Članki iz revije:


Že takoj so se dogovorili, da se bodo povezovali

GZS Zbornica MedTech Slovenija, ki povezuje, združuje in zastopa interese ponudnikov medicinskih tehnologij in storitev, želi postati vodilni partner v povezovanju deležnikov zdravstvenega sistema.

Posluh za napredek je, so pa postopki predolgi

Na osnovi pogodb, ki jih ima ZZZS sklenjene z dobavitelji, imajo zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja brez doplačil na voljo medicinske pripomočke po standardni ceni in kakovosti.

Že takoj so se dogovorili, da se bodo povezovali

GZS Zbornica MedTech Slovenija, ki povezuje, združuje in zastopa interese ponudnikov medicinskih tehnologij in storitev, želi postati vodilni partner v povezovanju deležnikov zdravstvenega sistema.

Zalotite ljudi, ko delajo dobro!

Pohvale ni nikoli preveč in vsi jo radi slišimo. Zaposleni odhajajo ravno zato, ker ne dobijo priznanja, ker imajo občutek, da jih ne cenite, ne vidite.

V 2021 so gospodarske družbe presegle rezultate pred izbruhom pandemije

V 2021 je rast prodaje v predelovalnih dejavnostih in oskrbi z električno energijo, plinom in paro izvirala pretežno iz izvoza, trgovina pa pretežno s prodajo doma. Leto 2022 je poslovno zahtevnejše, ker se družbe soočajo z večjimi stroškovnimi izzivi, ki izvirajo iz višje inflacije ter negotovih dobav.

Brez velikih naložb prehod ne bo mogoč

Do leta 2030 bi morali za dosego ciljev NEPN na področju distribucije električne energije investirati več kot 4 mrd evrov.

Ali veste, katere vire financiranja lahko pridobite za vaše podjetje?

V podjetjih se večkrat srečujete z izzivi, kje lahko pridobite nepovratna ali povratna sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi za svoje investicije, razvojne projekte, internacionalizacijo, digitalizacijo ipd. Novoustanovljena skupina Viri financiranja zna odgovoriti na vsa ta vprašanja, podjetja pa lahko odslej vse informacije prejmete na enem mestu.

Energetika soočena z visokimi cenami

Cene energentov, ki so v prvi fazi porasle zaradi močnega okrevanja svetovnega gospodarstva zaradi ekspanzivne fiskalne politike, se v drugi fazi močneje dražijo zaradi invazije v Ukrajini. Pred energetskim sektorjem so zgodovinsko gledano zahtevne razmere, saj je Slovenija v 2021 z domačimi viri energije zadovoljila 53 % potreb po energiji.

Prave »elektro draginje« še nismo občutili v vsej razsežnosti

Pričakujemo lahko, da bodo cene energentov jeseni na še višji ravni, kot so bile lani v istem obdobju. Nenujne investicije se zamikajo v prihodnja leta, posledično pa se bo zamikala tudi realizacija razvojnega načrta.

»Slovenija nujno potrebuje nov blok jedrske elektrarne«

V prihodnjih letih se bomo soočali s primanjkljajem doma proizvedene električne energije. Če k temu dodamo še relativno visoko starost energetskih objektov, je jasno, da je potreben nov blok jedrske elektrarne.

V Sloveniji mora zasvetiti rdeči alarm glede investicij v OVE

O energetski samozadostnosti bi morali razmišljati širše, na evropskem nivoju, je prepričan Jan Bohinec iz podjetja Gen-I. Opozarja, da bo morala Slovenija v sektor energetike investirati bistveno več finančnih sredstev kot v zadnjih 20 letih.