Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Številka februar

Članki iz revije:

Fokus GZS

Fokus GZS

Letno poročilo 2017 o dosežkih, aktivnostih in novih produktih Gospodarske zbornice Slovenije

Ob letu osorej  iščemo nove uspešne inovacije

Ob letu osorej iščemo nove uspešne inovacije

Imate inovacijo in bi z njo želeli kandidirati na razpisu?

Z vajeništvom do idealnih kandidatov za zaposlitev

Z vajeništvom do idealnih kandidatov za zaposlitev

Podjetja v vajeništvu vidijo priložnost, da svoj bodoči kader oblikujejo tako, da je že ob prvi zaposlitvi idealen kandidat.

Plačne tegobe

Plačne tegobe

S plačami je težko, če ne celo nemogoče, ujeti pravo mero. Nikoli niso dovolj visoke. Večina je prepričana, da prispeva več, kot dobi, zato bi bilo torej edino prav, da bi zaslužili več. Težava je, da ljudje običajno precenjujemo svojo vlogo pri doseganju rezultatov. Raziskovalci so to preverjali tako, da so člane tima po zaključeni nalogi zaprosili, da v odstotkih ocenijo svoj doprinos h končnemu rezultatu. Skoraj vsak član tima je sebi pripisal visok pomen, tako da je njihov skupni seštevek krepko presegel 100 odstotkov. Ljudje pač težko objektivno presodimo naš dejanski vpliv, še težje (si) priznamo realen prispevek drugih.