Inovativna Slovenija

Novice


Regionalni razpisi za inovacije 2018

Imate inovacijo in bi z njo želeli kandidirati na razpisu? Prijavite lahko:

  • Produktno inovacijo
  • Procesno inovacijo
  • Trženjsko inovacijo
  • Organizacijsko inovacijo
  • Kombinacijo naštetih inovacij

V letošnjem letu razpisujemo inovacijski izziv: inovacije krožnega gospodarstva.

Prednosti, ki vam jih sodelovanje na razpisu prinese:

  • promocija preko GZS in portala www.inogzs.si v Sloveniji
  • promocija v tujini (preko povezav GZS v tujini)
  • priznanja inovatorjem in podjetjem
  • medijska odmevnost na regionalni in nacionalni ravni.

Pravico do prijave na razpis imate vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti z drugimi organizacijskimi oblikami (npr. zavodi, instituti, fakultete …), ki ste registrirani v Sloveniji.

Prijavitelj se prijavi na razpis v regiji, v kateri ima uradno prijavljen sedež poslovnega subjekta. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani posamezne območne / regionalne gospodarske zbornice:

Regija

Kontakt

Rok za prijavo

Severna Primorska

OZ za severno Primorsko
Jana Kragelj Ličen
Tel: 05 33 06 030

2. april 2018

Osrednjeslovenska regija

Zbornica Osrednjeslovenske regije
Igor Vrhovec
Tel: 01 5898 174

6. april 2018

Gorenjska regija

OZ za Gorenjsko
Špela Lapuh
Tel: 04 20 18 300

2. april 2018

 

 

 

Koroška regija

OZ za Koroško
Aleksandra Gradišnik
Tel: 02 87 23 252

30. marec 2018

Posavje

OZ Posavje
Darko Gorišek
Tel: 07 49 22 387

6. april 2018

Primorsko-Kraška regija

OZ Postojna
Tina Januš Hočevar
Tel: 05 72 00 111

2. april 2018

Zasavje

OZ Zasavje
Alenka Gračnar
Tel: 03 56 34 375

3. april 2018

Dolenjska in Bela krajina

GZDBK
Andreja Vidrih
Tel: 07 33 22 184

30. marec 2018

Pomurje

Pomurska GZ
Robert Grah
Tel: 02 52 13 652

2. april 2018

Obalno-primorska regija

Primorska GZ
Tina Lendardič
Tel: 05 66 25 830

3. april 2018

Celjska regija

Regionalna GZ Celje
Jožefa Berghaus
Tel: 03 42 67 400

4. april 2018

Savinjsko-šaleška regija

Savinjsko-šaleška GZ
Franci Kotnik
Tel: 03 89 84 202

6. april 2018

Podravska regija

Štajerska GZ
Lidija Majcen
Tel: 02 22 08 725

3. april 2018

 

Vabljeni k sodelovanju!

 

 

Fotogalerija