Izobraževanje

Izobraževalni dogodki in konference po tematskih področjih


Na Gospodarski zbornici Slovenije vsako leto organiziramo številna strokovna izobraževanja, namenjena poslovni javnosti. Vsebine izobraževanj so aktualne in s področij, kjer imamo največ znanja, informacij in izkušenj oz. s področij, kjer zaznamo pomanjkanje znanja in ponudbe tovrstnih izobraževanj na trgu. 


26.9.: Oversubscribed

26.9.: Oversubscribed

V praktično vseh branžah obstaja zelo majhno število podjetij, ki se ne borijo za stranke. Ravno nasprotno ... stranke se borijo zanje. Bestselling avtor Daniel Priestley je dve leti potoval po svetu in raziskoval, kako takšna podjetja delujejo in kako s posebnimi marketinškimi pristopi dosegajo, da imajo vedno več strank, kot jih lahko sprejmejo.

13.9.: Digitalna preobrazba kot priložnost

13.9.: Digitalna preobrazba kot priložnost

Digitalna akademija DA! vodstvu in posameznikom približa logiko, ki je v ozadju digitalnih poslovnih modelov in procesov. Opolnomoči notranje time za izvedbo aktivnosti digitalne preobrazbe ter pomaga oblikovati konkretne korake na poti do digitalizacije procesov. Ponudi konkretne učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja. Na uvodni delavnici boste pobliže spoznali tudi priložnosti novih tehnologij in dobili konkretne nasvete za izvedbo.

30.8.: Z dvigom zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov

30.8.: Z dvigom zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov

Trojček »Z dvigom zavzetosti do dviga poslovnih rezultatov« iz cikla KREATIVNO VODENJE je namenjen vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo.

Druga področja izobraževanj

Izobraževanja s področja prava, varstva okolja, mednarodnega poslovanja in javnih pooblastil Centra za poslovno usposabljanje so navedena pod vsebinskimi področji:

Pravno področje
Varstvo okolja
Mednarodno poslovanje
Javna pooblastila - Center za poslovno usposabljanje


Vas zanima katere dogodke še načrtujemo? Imate potrebo po določenem izobraževanju? Sporočite nam vaše predloge!

Več informacij:

Petja Orehek
petja.orehek@gzs.si
01 5898 480