Izobraževanje GZS

Novice


Akademija za poslovni protokol


Vrhunska šola sodobnega poslovnega protokola v teoriji in praksi.
Gospodarska zbornica Slovenije je podpornica Akademije za poslovni protokol, ki jo izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije.

Program petdesetih ur, sestavljen na podlagi najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov, odprtega in temeljitega prenosa znanja in izkušenj ter interaktivnega dela. Treningi uporabe protokolarnih pravil in etikete v številnih primerih poslovanja in delovanja v dejanskem življenju, ki jih vodi vizija sodobnega protokola kot univerzalne metode za načrtovanje in opravljanje vseh vrst uradnih dogodkov in srečanj za gospodarske in druge družbe, za vladne in občinske organizacije. Prejem certifikata znanja Akademije za poslovni protokol Ksenije Benedetti, ki bo vaš ključ do uspeha.

Obvladovanje poslovnega protokola izraža v poslu profesionalnost, zanesljivost, kredibilnost in kompetentnost, kar so močne konkurenčne prednosti.

Šolanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, občinah, javnih zavodih. Tistim, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopajo v imenu podjetja, vodilnim in vodstvenim delavcem in delavkam, tržnikom, vodjem podjetij in organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko. In vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila in pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

Spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost in vaša velika moč.

Trimesečni program predavanj in praktičnih delavnic, ob četrtkih od 16. do 19. ure v Hotelu Slon v Ljubljani, s pričetkom 17. januarja 2019.

Predavanja in vaje izvaja Ksenija Benedetti, nekdanja dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, ki ima osemnajstletne izkušnje na področju protokola tako doma kot v tujini. Pripravila in izvedla je več kot 450 mednarodnih obiskov in mednarodnih srečanj na najvišjem nivoju, več kot 1000 protokolarnih dogodkov in 60 državnih proslav. Za svoje delo je prejela številna zahvalna pisma in pohvale, od ameriške Bele hiše do britanskega dvora.
Gostje Akademije za poslovni protokol



Vlado Sekirnik,
vodja protokolarnih dogodkov pri Javnem gosp. zavodu Brdo pri Kranju, pri temah Priprava in izvedba dogodkov in Družabni dogodki s pogostitvijo.


Boris Cavazza,
igralec, scenarist in režiser, pri temi Javni nastop.


Elen Batista Štader,
televizijska voditeljica in novinarka, pri temah Organizacija učinkovite novinarske konference in Priprava komunikacijske platforme ob dogodkih.


Slavko Bobovnik,
televizijski voditelj in novinar, pri temi Učinkovit nastop pred kamero v praksi: vaje in analiza nastopa.
Termini in program

17., 24., 31. januar 2019,
7., 14., 21., 28. februar 2019,
7., 14., 21., 28. marec 2019,
4., 11. april 2019,

vsakič od 16. do 19. ure,
razen 28. marca 2019, od 18. do 21. ure in 11. aprila 2019, od 18. do 20. ure.

Program je objavljen na spletni strani Akademije za protokol.
Cenik

Cena, v katero so vključena predavanja, vaje, gradiva in en protokolarni obed,
je 2.200 evrov + DDV. Rok plačila je 5. januar 2019.

Popusti:
  • zgodnja prijava do 10. oktobra (plačilo do 30. novembra 2018): 10 %
  • drugi udeleženec iz istega podjetja, prijava do 10. oktobra 2018 (plačilo do 30. novembra): 15 %, po 10. oktobru 2018: 10 %
  • tretji udeleženec iz istega podjetja, prijava do 10. oktobra 2018 (plačilo do 30. novembra): 20 %, po 10. oktobru 2018: 15 %
  • možnost plačila na tri enake obroke, s pogojem, da je prvi obrok plačan do 15. januarja 2019, drugi do 15. februarja 2019 in tretji do 15. marca 2019.
Dodatne informacije

Elektronska pošta
akademija.protokol@upr.si
benedetti@protokol.si
Telefonska številka
+386 41 690 777
Prijavnica

Prijave zbiramo do 5. januarja 2019.


Prijavite se tukaj!

Elektronsko sporočilo je bilo posredovano na javno dostopen poslovni elektronski naslov.

Fotogalerija