V letu 2016 načrtujemo izvedbo več kot petih seminarjev na temo spodbujanja in upravljanja inovativnosti v podjetjih. K sodelovanju bomo povabili vrhunske domače in tuje strokovnjake.