Izobraževanje

Obvestilo za bodoče vajence - Objavljamo trenutni SEZNAM PODJETIJ, ki bodo v septembru 2017 sprejemala vajence

 

V ponedeljek, 8. maja 2017, je Državni zbor potrdil Zakon o vajeništvu. Nov zakon prinaša na področje srednjega poklicnega izobraževanja možnost večjega obsega praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. Zakon o vajeništvu  opredeljuje, da ima vajenec status dijaka,  ki  ima sklenjeno vajeniško pogodbo z delodajalcem, kjer bo opravil najmanj polovico (50%) vsega izobraževanja. V podjetjih bo za vajence potekalo praktično usposabljanje z delom. Drugi del izobraževalnega programa bo potekal v šoli. Vajeniške pogodbe bodo lahko sklepala podjetja, ki so verificirana in so izkazala, da imajo ustrezne materialne pogoje in mentorje, ki bodo skrbeli za vajence. Vajeništvo se bo začelo s podpisom vajeniške pogodbe na podlagi katere se bo dijak vpisal v šolo.

Zato vabilo učencem in njihovim staršem, da se oglasijo v podjetjih, ki so navedena v nadaljevanju.

Pomembno:
Vajeništvo bo prvo leto potekalo za štiri izobraževalne programe, na izbranih šolah, in sicer:
- Oblikovalec kovin – orodjar (Šolski center Škofja Loka in Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana)
- Gastronomija-hotelirstvo (Srednja šola Izola in Srednja šola gostinstvo in turizem Radenci)
- Mizar (Šolski center Slovenj Gradec in Šolski center Novo mesto)
- Kamnosek (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

Učenci, ki želijo biti vključeni v sistem vajeništva v septembru 2017, morajo do 19. junija 2017 na omenjenih šolah oddati podpisano pogodbo z delodajalcem, pri katerem želijo opravljali praktično usposabljanje z delom.

 

Delodajalci, ki nam želite sporočiti, kakšne so vaše potrebe po vajencih v naslednjih dveh letih, vas prosimo, da izpolnite kratko anketo>>>

POSTOPEK VKLJUČITVE V SISTEM VAJENIŠTVA:

1. Učenec se obrne na kontaktno osebo v podjetju, kjer želi opravljati praktični del izobraževanja. Podjetja, ki so navedena v spodnjem seznamu, so že izkazala zanimanje za vajeništvo:

program podjetja, ki bodo sprejemala vajence naslov kontaktna oseba telefon mail
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR  BRINOX, d.o.o. Sora 21, 1215 Medvode Andreja Petelin 01 361 97 34  andreja.petelin@brinox.eu
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR CREINA, d.d., Kranj Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj Andreja Krofl 04 20 13 368 info@creina.si; andreja.krofl@creina.si;
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o. Vukovski Dol 30, 2221 Jarenina Alica Rendulić 02 655 66 80 alica.rendulic@dsidila.si;
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE Dosor, Dom starejših občanov, d.o.o.
Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci Breda Sovič 02 568 46 00 breda.sovic@dosor.si
MIZAR GAŠPER TRŽENJE, d.o.o. Stegne 27, 1000 Ljubljana oz. PE Dobrava 42, 2360 Radlje ob Dravi Silva Petelin 02 88 79 850 info@gasper.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR Hidria Rotomatika d.o.o. Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija Mojca Brus 082 028 266 mojca.brus@hidria.com
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE Hoteli Bernardin Portorož Obala 2, 6320 Portorož Patricija Perič ali Matejka Krajnik  05 695 50 09, 05 695 50 06 matejka.krajnik@bernardingroup.si; patricija.peric@bernardingroup.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR ISKRA ISD, d.o.o. Savska loka 4, 4000 Kranj Milka Hace 031 330 563 milka.hace@iskra-isd.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR ISKRA MEHANIZMI, d.o.o. Lipnica 8, 4245 Kropa Vesna Ogrinec 04 53 55 132 vesna.ogrinec@iskra-mehanizmi.si; martina.razingar@iskra-mehanizmi.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR KGL d.o.o., Litija Ponoviška cesta 13, 1270 Litija Martina Železnik  01 896 22 00  kgl@kgl.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR KLIMA BELEHAR d.o.o. Savska Loka 21, 4000 Kranj Klavdija Kopar 04 235 20 44 info@klima-belehar.si;
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE KOBILARNA LIPICA Lipica 5, 6210 Sežana Marjana Brne 05 739 15 49

marjana.brne@lipica.org

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR  KOLEKTOR GROUP d.o.o. Vojkova ulica 10, 5280 Idrija Patricija Tušar Černalogar  05 37 50 379 patricija.tusar@kolektor.com
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR KOLEKTOR TURBOINŠTITUT d.o.o. Rovšnikova 7, 1210 Ljubljana Tea Ergaver 01 58 20 111 tea.ergaver@kolektor.com;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR KOPIT d.o.o. Miška 4, 1275 Šmartno pri Litiji Ana Pušnik 08 20 50 933 info@kopit.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR KOVINSKA BLED d.d. Seliška cesta 4B, 4260 Bled Srečo Vernig  04 57 41 177 sreco.vernig@kovinska-bled.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR LTH CASTINGS d.o.o  Litostrojska cesta 46, 1000 Ljubljana/Vincarje 2, 4220 Škofja Loka/Trata 52, 4220 Škofja Loka Sabina Mohorič 01 500 10 25 sabina.mohoric@lthcastings.com
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR MAGNETI LJUBLJANA d.d. Stegne 37, 1000 Ljubljana Simona Erman, Katja Plestenjak 01 511 13 04 simona.erman@magneti.si; katja.plestenjak@magneti.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR MAPRO, d.o.o. Industrijska ulica 12, 4226 Žiri Jasna Plesec 04 777 51 00 jasna.plesec@mapro.si
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE MARCHE GOSTINSTVO, d.o.o. Notranjska cesta 71, 1370 Logatec  Ingrid Uršič 01 75 08 411 ingrid.ursic@marche-int.com
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR MARMOR HOTAVLJE, d.o.o. Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas Klara Baran Babnik 04 50 70 045/ 04 50 70 011 klara.babnik@m-h.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR METREL MEHANIKA d.o.o. Ljubljanska 80, 1354 Horjul Špela Bohte  01 755 82 64  spela.bohte@metrel.si;
MIZAR
MIZARSTVO VENCELJ, d.o.o. Šentvid pri Stični 66, 1296 Šentvid pri Stični  Andrej Vencelj 01 78 85 008 info@vencelj.com;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR MLINOSTROJ d.d. Študljanska 5, 1230 Domžale Mitja Gregorič  01 729 57 50  mitja.gregoric@mlinostroj.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR NIKO d.o.o Železniki Otoki 16, 4228 Železniki Vanja Habjan 04 511 77 25 Vanja Habjan / 04 511 77 00/ 040 756 241 vanja.habjan@niko.si; info@niko.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR OMK, d.o.o. Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka Kuhar Miha 051 344 148, 04 51 38 099 miha.kuhar@omk-kuhar.si
 OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR PLESNIK, d.o.o. Logarska dolina 10, 3335 Solčava Nina Plesnik 03 839 23 00 nina.plesnik@plesnik.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR POLYCOM Škofja Loka d.o.o.  Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko Barbka Rupar 04 50 70 668  barbka.rupar@polycom.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Industrijska ulica 2, 4226 Žiri Tina Menard 04 51 59 153/031 669 852 tina.menard@poclain.com
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR PREIS SEVNICA d.o.o. Savska cesta 23, 8290 Sevnica Neža Udovč 07 816 18 52/ 07 81 61 853 / 051 684 926 preis.sevnica@preis.si; n.udovc@preis.si;
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR SAVATECH d.o.o. Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj Nataša Mrgole 04 20 65 505  natasa.mrgole@trelleborg.com;
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE SAVA TURIZEM d.d.  Dunajska 152, 1000 Ljubljana Igor Škrinjar 04 206 60 24, 041 391 844 igor.skrinjar@sava.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR SIBO G. d.o.o. Kidričeva cesta 99, Škofja Loka Damijan Krajnik 04 50 21 210 damijan.krajnik@sibo-group.eu
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR  TALISMAN, d.o.o. Bobovek 31, 4000 Kranj
Bernarda Juvan, Marjan Juvan  041 644 991 Marjan Juvan  bernarda.juvan@talisman.si
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR YASKAWA RISTRO d.o.o. Lepovče 23, 1310 Ribnica Tina Tomažin 01 837 24 36 tina.tomazin@yaskawa.eu.com

 

V primeru, da bi se učenec rad praktično usposabljal v podjetju, ki ni navedeno na seznamu in se tudi podjetje s tem strinja, prosimo kontaktirajte Gospodarsko zbornico Slovenije (kontakt: Ana Žemva Novak 01 58 98 531, ana.zemva.novak@gzs.si), kjer so na voljo vse potrebne informacije, dokumenti in svetovalci. Postopek verifikacije lahko predlaga vsako podjetje oziroma organizacija, ne glede na članstvo v zbornicah.

Delodajalec, ki želi praktično usposabljati vajenca, lahko sklene pogodbo o vajeništvu, če :
 

- ima ustrezne delovne pogoje in opremo, o čemer presoja pristojna zbornica,
- njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se vajenec izobražuje,
- je vpisan v razvid vajeniških učnih mest za praktično usposabljanje vajencev z delom, kar pomeni, da vajencu zagotavlja mentorja, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, pedagoško-andragoško usposobljenost in vsaj tri leta delovnih izkušenj ali mojstrski, delovodski ali poslovodski naziv s področja, za katerega se vajenec usposablja (izjemoma ima mentor lahko samo srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj),
- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zoper njega ni bila izdana pravnomočna sodna odločba zaradi kršitve delovno pravnih predpisov,
- zoper njega ni uveden postopek za prenehanje ali prisilna poravnava,
- v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o vajeništvu zaposlenim izplačuje plače in prispevke za socialno varnost.

2. Ko učenec izbere primerno podjetje zanj v podjetje na kontaktno osebo pošlje prijavo na vajeniško mesto. Zadošča kratek življenjepis z osebnimi in kontaktnimi podatki ter nekaj besed o tem za kaj se je učenec odločil za omenjeno podjetje.

3. Podjetje bo učenca kontaktiralo in v primeru, da se bosta dogovorila za sodelovanje, bo lahko sklenjena in podpisana vajeniška pogodba.  

4. Podpisano pogodbo učenec - bodoči vajenec predloži šoli, v katero se bo vpisal.

Pogosta vprašanja:
1. Ali lahko dijak, ki je izbral vajeniški način izobraževanja, kasneje zamenja program in se odloči za šolsko obliko izobraževanja? Ali je možen tudi prehod v vajeniško obliko?


Prehod je mogoč v obe smeri.

2. Kakšne so obveznosti vajenca v času usposabljanja z delom?

- da opravlja praktično usposabljanje z delom po navodilih in pod nadzorom delodajalca,
- da redno vodi vajeniški dnevnik,
- da redno izpolnjuje obveznosti po izobraževalnem programu in dosega zahtevane standarde izobraževanja,
- da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pravic iz vajeniškega razmerja,
- da se vzdrži vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
- da varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti delodajalca,
- da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter izvršuje druge dolžnosti skladno s predpisi varnosti in zdravja pri delu.


3. Kakšne so obveznosti delodajalca do vajenca?

Delodajalec mora v času, ko se vajenec praktično usposablja z delom:
- vajencu skladno z izobraževalnim programom zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje z delom na verificiranem vajeniškem učnem mestu,
- vajencu omogočiti izpolnjevanje obveznosti po izobraževalnem programu v šoli,
- vajencu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vajenca, odprt v Republiki Sloveniji, izplačevati vajeniško nagrado, določeno s tem zakonom,
- vajencu zagotavljati varno in zdravo delo v skladu s predpisi,
- varovati in spoštovati vajenčevo osebnost ter upoštevati in ščititi vajenčevo zasebnost
- vajencu poleg počitnic v skladu s šolskim koledarjem omogočiti še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
- vajencu nalagati le dela, ki so določena v izobraževalnem programu za dosego učnih ciljev na praktičnem usposabljanju z delom,
- voditi evidence na področju dela in socialne varnosti v skladu z zakonom,
- zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.


4. Kakšen status ima učenec v sistemu izobraževanja preko vajeništva?

V času izobraževanja na podlagi pogodbe o vajeništvu vajenec ohrani status dijaka. Vajenec ni zaposlen pri delodajalcu.

5. Koliko znaša nagrada za vajenca?

V času praktičnega usposabljanja z delom je vajenec upravičen do vajeniške nagrade, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati mesečno v denarni obliki. Mesečni znesek vajeniške nagrade ne sme biti nižji od:
- 250 eurov za prvi letnik,
- 300 eurov za drugi letnik in
- 400 eurov za tretji letnik.
Delodajalec mora vajencu za čas praktičnega usposabljanja z delom zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenski dodatek na enak način in v višini kot velja za delavca, zaposlenega pri delodajalcu, ki usposablja vajenca. Znesek nagrade ne vključuje dodatkov, obveznih dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov.

V primeru, da vajenec na delovnem mestu ni prisoten cel mesec, dobi sorazmerni delež nagrade. 

6. Ali vajeniška nagrada vpliva na družinske prejemke?
Ne

7. Ali učenec poleg vajeniške nagrade lahko dobiva tudi kadrovsko štipendijo podjetja?
Da, lahko.

8. Kako je z odpovedjo pogodbe o vajeništvu?

Pogodbo o vajeništvu lahko vajenec odpove kadar koli med trajanjem pogodbe o vajeništvu brez obrazložitve, če je vajenec mladoleten lahko to stori le s soglasjem staršev oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Delodajalec lahko odpove pogodbo o vajeništvu:
- če je bila sklenjena na podlagi lažnih podatkov,
- če se vajenec brez opravičljivega razloga najmanj pet dni zaporedoma ne vrne na vajeniško učno mesto,
- če postane vajenec zdravstveno nezmožen za izobraževanje za poklic,
- če bi po zdravnikovem mnenju praktično usposabljanje z delom ogrožalo vajenčevo življenje in zdravje,
- če vajenec trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem mnenju nevarna drugim delavcem,
- če vajenec večkrat krši obveznosti, določene z 18. členom tega zakona,
- če je vajenec izključen iz šole,
- v primeru izbrisa učnega mesta iz razvida učnih mest,
- v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
Če je vajencu podaljšan status dijaka, se mu pogodba o vajeništvu lahko podaljša, vendar največ za eno leto.

9. Kako poteka razporeditev dni, ki jih učenci preživijo v šoli in pri delodajalcu?

O tem se šola in delodajalec dogovorita, pripravita načrt izvajanja vajeništva in o tem obvestita vajenca.

10. Ali vajenec po zaključku vajeništva (po končanih 3 letih in opravljenem zaključnem izpitu) lahko nadaljuje šolanje po sistemu 3+2

Seveda, vajenec po končanem šolanju lahko nadaljuje izobraževalno pot.

11. Kakšne so sploh prednosti vajeniškega sistema?
- Možnost zgodnejšega zaposlovanja mladih
- Boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva
- Zgodnejša poklicna socializacija
- Vajenec preko delovnega procesa spozna podjetje in obratno podjetje spozna vajenca.

12. Kakšna je pogodba med vajencem in delodajalcem?

Za ogled pogodbe kliknite na spodnje povezave:

različica 1: pogodba o vajeništvu - primerna za fizično izpolnjevanje

različica 2: pogodba o vajeništvu - primerna za računalniško izpolnjevanje

Če imate še kakšno vprašanje smo vam na voljo:

ana.zemva.novak@gzs.si, telefon 01 58 98 531
andreja.sever@gzs.si, telefon: 01 58 98 235
barbara.krajnc@cpu.si, telefon: 01 58 97 655