Izobraževanje GZS

Miro GrofelnikVITKOST KOT DEL KULTURE

VITKO INOVIRANJE

Večina od nas si pod besedo 'vitko' predstavlja procese, ki so krajši, kot so bili v preteklosti: hitrejše delo, manj zaposlenih za potrebe procesa, nič slabe kvalitete, nič zastojev. Delno drži, vendar je tu mnogo skritih zadevo - kot pri drobnem tisku. Pri vitkosti nikoli ne govorimo o tem, da bomo zmanjšali število zaposlenih, kot si večina ljudi predstavlja, ampak se jim poišče drugo delo, kjer se bolj potrebuje. Vitko zame pomeni, da na vsakem koraku sledimo iskanju morebitnih izgub, jih izpostavimo ter jih znamo odpraviti. Vzemimo za primer, da postavimo dve različni osebi vsako v svoje vozilo in jima za cilj postavimo točko, ki je oddaljena 500 km. Oba štartata ob istem času iz iste lokacije. Prva oseba ima proste roke pri vožnji, druga oseba pa se drži omejitev, pospešuje složno, predvideva ter spremlja promet pred sabo, zavira s pomočjo motorja, skozi ovinke se vozi z zmerno hitrostjo. Prva oseba bo na cilj prišla nekaj minut hitreje, pri tem pa bo porabila mnogo več bencina, prisotno bo več nervoze, obraba pnevmatik bo zaradi višje hitrosti po ravnini in skozi ovinke bistveno večja, vsaj štirikrat več bo zavirala, torej bo obraba zavor večja, vitalni deli vozila bodo bolj izpostavljeni tveganju okvare. In to so vse skrite izgube, ki jih nihče ne računa pri končnih stroških vožnje. Tako imamo tudi v podjetjih. Potrebno je iskati izgube na vsakem koraku, standardizirati delo in postopno nižati stroške. Vsaka proizvodnja je specifična in vpeljava klasičnih poznanih metod morebiti ne prikaže željenega učinka.

PREDNOSTI IN SLABOSTI VITKEGA

Tako kot vsaka stvar v svojem okolju ima tudi vitko svoje prednosti in slabosti. Toliko, kot ima prednosti, ima tudi slabosti, in dokler bo človek glaven upravitelj, bo vedno izziv. Razlika med Toyoto in ostalimi zahodnimi podjetji, ki se odločijo vpeljati vitko, je v psihologiji in delu z zaposlenimi.

Prednosti vitke proizvodnje so:
  • Zvišanje kulture in morale. Kadarkoli vpeljemo novosti in spremembe v delovno okolje, morajo biti zaposleni seznanjeni, kaj jim bo ta novost doprinesla, kako bo vplivala na njih, kje vidimo izzive, kaj se pričakuje od njih. Vabimo jih k reševanju izzivov, saj oni svoje področje dela poznajo bolje kot vsi ostali. Le tako lahko pričakujemo iz njihove strani sodelovanje in čim manj odpora do novosti.
  • Vitko nam omogoča, da zmanjšamo zaloge in s tem pridobimo na skladiščnih prostorih, ki jih lahko kasneje uporabimo za postavitev novih strojev.
  • Izboljšamo kakovost, da imamo čim več dobrih izdelkov in čim manj slabih, kar posledično privarčuje na času, ki bi ga morali posvetiti za predelavo slabih izdelkov, ali v smislu izdelave dodatnih dobrih izdelkov, da bi zagotovili zadostno količino kvalitetno ustreznih.
  • Odnos s kupcem nam prispevajo pravočasne dobave, odlična kvaliteta in primerna komunikacija.
Med vzroke za slabosti vitke proizvodnje pa lahko štejemo:
  • Spremembe predstavljajo seveda dodaten strah za zaposlene, če so nepravilno vpeljane in predstavljene s strani vodij. Ti morajo biti dosledni glede vseh sprememb in jih o tem obveščati.
  • Kadar se podjetje odloči iti v vitko proizvodnjo, lahko to potegne za seboj visoke stroške vpeljave, kot so recimo novi stroji, naprave, priprave in tudi izobraževanja zaposlenih.
  • Neučinkovitost vpeljave vitkosti lahko nastane tam, kjer smo na enem področju posvetili čas k izboljšavam in smo posledično zmanjšali izgube, pridobili na času. Tako smo na prvem procesu izboljšali število izdelkov na 500 kosov dnevno, na drugem procesu pa smo še vedno pri 300 kosov dnevno. S tem nismo izboljšali vitkosti, saj bo končno število izdelkov enak kot pred izboljšavo prvega procesa.
  • Malo prostora za napake imamo takrat ko je vitkost na visokem nivoju. Če se nepredvideno pokvari kateri izmed strojev ali potrebujemo več dela, kot je predvideno za določene procese, lahko s tem zaostanete pri dobavah izdelkov do kupcev, ki so vedno na tesnem.

KAKŠNI SO POGOJI, DA JE VITKO TUDI UČINKOVITO?

Vitkost sama po sebi ni samoumevna in je potrebno zanjo veliko odločnosti in volje vseh vodilnih in proizvodnih kadrov. Od začetka je pomembno, da se v podjetju seznani vse zaposlene o vitkosti, kako bo potekala vpeljava, kaj bodo prednosti in morebitne slabosti. Nato je potrebno jasno določiti cilje, ali so to manjše zaloge, hitrejše menjave, višja stopnja kvalitete, točne dobave. Zaposlene je potrebno vključevati v delavnice, izvajati osnovna izobraževanja o vseh metodah, ki se jih vpeljuje v podjetje. Začnemo z malimi projekti, v katere je vključena manjša skupina zaposlenih. Po uspešno zaključenih projektih je smiselno širiti vitko kulturo na preostale oddelke in na koncu na celotno podjetje. Le tako bomo dosegli učinkovitost vitkost, ki je po svetu prinesla že mnogo prihrankov in rešila ogromno delovnih mest.


ALI LAHKO VITKO VKLJUČIMO V VSE PANOGE PODJETIJ?

Vsakdo izmed ljudi želi izgledati urejen, bivati v čistem in urejenem domu. Moški imajo radi pospravljeno garažo, kjer lahko v vsakem trenutku najdejo pravo orodje, pripomoček za delo. Ženske imajo rade oblačila zložena glede na letni čas, barve, ali nakit zložen, tako da je v trenutku vidno vse, kar imajo na voljo. Dejstvo, da je vsako podjetje drugačno, čeprav je v isti panogi, je vsem jasno. Zato v vitkosti ni formule, ki bi poenotila vse in s tem omogočila, da bi bila vse podjetja vitka. Vsa podjetja pa lahko začnejo izvajati 5S tako v proizvodnji kot v pisarnah in s tem vstopijo v svet vitkosti. Vsa proizvodnja podjetja imajo stroje in ti stroji sigurno proizvajajo več različnih izdelkov. Imamo optimalne menjave, menite da je še kje prostor za izboljšavo? Vsako podjetje ima skladiščne prostore, ki nam omogoča hrambo surovih izdelkov, polizdelkov in končnih izdelkov. Pot med skladiščem in proizvodnjo ter nazaj lahko predstavlja velik del izgube. Potrebno si je želeti vitkost v podjetju in nato videti, katere metode vitke proizvodnje bomo izbrali, kar je odvisno od same proizvodnje in tega, kje vidimo prostor za izboljšave.


KAJ VITKO POMENI ZA KUPCA?

Cilj vitkosti so izdelki z ustrezno kvaliteto, ki so dobavljeni pravočasno do kupcev in s ceno, ki jo je ta pripravljen plačati za ta izdelek. Torej kupca ne zanima, kakšne izzive imate znotraj podjetja. Ali imamo veliko izdelkov slabe kvalitete, velike zaloge, stroje, ki so premalo izkoriščeni oziroma uporabljeni. To moramo rešiti znotraj podjetja in iskati prednosti, ki nas bodo obdržale na seznamu dobaviteljev. Globalizacija s tem zadeve ne olajša, ampak omogoča podjetjem iz celotnega sveta, da postanejo vaši konkurenti. Vaše prednosti je potrebno iskati v boljši kvaliteti, hitrejših dobavah, cenejših izdelkov, kot jih ponuja vaš konkurent. Da boste dosegli to, je potrebno optimizirati procese. Kupec lahko s podjetjem, ki ima vpeljano vitko proizvodnjo, samo pridobi. Raven kvalitete izdelkov, ki jih prejme, je na visokem nivoju, tudi če vmes pride do kakšnega slabe izdelka, je cilj vitkosti, da to odpravi in vpelje interni sistem, ki bo v bodoče izključil to isto napako. Točnosti dobav izdelkov bodo zaradi zanesljivih strojev točne. Vpeljani TPM vam omogoča manj loma, zastojev in manjših stroškov vzdrževanja strojev. Na strojih boste izvajali hitrejše menjave, kot vaša konkurenca, če boste skozi delali na SMED metodi.