Izobraževanje GZS

Pretekli dogodki

2020

Resnica o kreativnosti in uspehu / 10. 12. 2020
USTVARJALNOST: Osebna ustvarjalnost in življenjski slog - Manca Izmajlova
GLASBA: Glasba kot nepogrešljivo prodajno orodje - Benjamin Izmajlov
ČUJEČNOST: Čuječnost in strukturirano samovodenje - Mag. Zineta Vilman


Zaključevanje prodajnih pogajanj / 4. 11. 2020
Metka Pal, specialistka za zaključevanje prodajnih pogajanj, mednarodna


Kako vodim sebe, tim in organizacijo? / 29. 9. 2020
KAKO VODIM SEBE? - Ana Šušteršič
KAKO VODIM TIM? - Nataša Tovornik
KAKO VODIM ORGANIZACIJO? - Teja Breznik Alfirev


Učinkovita priprava in izvedba on line dogodkov in konferenc / 8. 9. 2020
Matej Golob, CorpoHub
Enej Gradišek, CorpoHub


Kje iskati nepovratna sredstva in kako pripraviti ustrezno vlogo na EU razpisih / 18. 8. 2020
Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko pro d.o.o.


Ravnovesje čustev in razuma v vodenju / 13. 8. 2020
dr. Željko Ćurić


Kje iskati nepovratna sredstva in kako pripraviti ustrezno vlogo na slovenskih razpisih / 11. 8. 2020
Martina Andrelič, direktorica Tiko pro d.o.o.


Umetnost delegiranja in učinkovito sestankovanje / 4. 8. 2020
Andrej Zalokar


Vodenje multidisciplinarnih timov - transformacijsko vodenje / 30. 7. 2020
dr. Željko Ćurić


Kako pridobiti in zadržati kvalitetne stranke? / 15. 7. 2020
Andrej Zalokar


Učinkovito soočanje in upravljanje sprememb / 9. 7. 2020
dr. Željko Ćurić


E- Konferenca kreativnosti – Šnelkurs / 8. 7. 2020
NOVI PRODUKTI: Od ideje do patenta v teoriji in praksi - Dr. Borut Likar in Jana Petkovšek
NOVE STORITVE: Od izziva do implementacije v teoriji in praksi - Dr. Andrej Pompe in Mojca Randl
NOVA ORODJA: S provociranjem do prelomnih idej - Mag. Nastja Mulej
NOVI PROCESI: Od inoviranja do reinoviranja v teoriji in praksi - Dr. Nadya Zhexembayeva* in Ina Kukovič Borovnik


Manager kot vizionar, strateg in junak / 14. 2. 2020
Manager kot vizionar - mag. Urška Ajdišek
Manager kot strateg - mag. Mojca Leben
Manager kot junak - dr. Jure Knez


2019

Kako kreiramo odlične rezultate / 28. 11. 2019
Kreacija: kako kreiram – Rok Terkaj, Aljoša Bagola
Invencija: kako iz obstoječega do novega – mag. Nastja Mulej
Ideacija: kako upravljamo z idejami zaposlenih – mag. Primož Zupan


Vrline vrhunskega vodje / 27. 8. 2019
Čustva: kako upravljati s svojimi čustvi (Izidor Gašperlin)
Pogum: soočanje s težkimi situacijami na trgu in v timu (Ljiljana Pavković)
Zgodbe: podatki povedo, zgodbe navdihnejo (Marjan Benedičič)


Kako uspešno do sprememb / 9. 7. 2019
Uspešno komuniciranje: kako primerno usmerjati svoje sodelavce (Andrej Zaloka)
Učinkoviti sestanki: kako jih pripraviti in voditi, da bodo produktivnejši (mag. Katarina Primožič)
Umetnost delegiranja: kako prenesti sporočilo in nalogo od besede do akcije (Silvester Kmetič)


Vzemite prihodnost v svoje roke / 3. 6. 2019
Gradnja zaupanja: Danilo Kozoderc
Gradnja odgovornosti: Ina Kukovič Borovnik
Gradnja kulture: Brane Gruban


1 konferenca o kreativnosti / 25. 4. 2019
Predavanja:

 • Kako kreiram? (Rok Terkaj, Mojca Fo, Aljoša Bagola) 
 • Kako vodim kreativni proces v organizaciji? (Roman Pavlovič, Primož Zupan, Franja Močnik Drobne) 
 • Kontinuirano upravljanje kreativnosti v majhnih podjetjih (Erika Kostanjšek, Boštjan Prijanovič, Helga Lukač) 
 • Kontinuirano upravljanje kreativnosti v neprofitnih organizacijah (Urša Zgojznik, Gordana Lokajnar, mag. Marjeta Raztresen, Tatjana Furjan, Marija Ogorevc)
 • Kontinuirano upravljanje kreativnosti v velikih podjetjih (mag. Rosana Šuc Ravničan, Sandra Nedog, Tea Vizjak in dr. Darja Ferčej Temeljotov, mag. Mateja Šušteršič Dimic)
Delavnice:
 • Metoda I.D.E.A.S. (Simona Roškar, mag. Ana Šušteršič, Janja Rebolj) 
 • Idejanje (Brigita Tomas, Alenka Hudales, dr. Živa Novak Antolič, Sabina Hladnik in Erika Kostanjšek)
 • Design Thinking (Žiga Lampe) 
 • Izpodbijanje (mag. Nastja Mulej)
 • Hekatoni (Maja Majstorović Hajduković, Ana Gabršček, dr. Branka Viltužnik in Polona Tratnik, Metka Glas in Marjeta Dimnik)
Sprostitev:
 • telovadba s Katjo Zorko
 • ples s Sašo Eminič Cimperman
 • humor s Sašom Staretom
 • mreženje

Nove ključne kompetence vodij / 12. 2. 2019
Pozitivna psihologija: dr. Marko Divjak
Mentalna trdnost: mag. Andreja I. Kanduč
Avtentično vodenje: Sanela Dmitrović, mag. posl. v.


2018

100 % recept za uspeh / 20. 11. 2018
Kako se psihično pripravimo na nastop? Sanela Banović, dr med., UKC Ljubljana
Kako uspešno nastopimo na sestankih, predstavitvah in v medijih? Betka Šuhel Mikolič, mentorica javnega nastopanja, BPR / Anja Križnik Tomažin, AKT
Kako pustimo dober vtis z oblačenjem in obnašanjem? Lea Pisani, Image Consultant


Vrline vrhunskega vodje / 4. 10. 2018
Čustva: kako upravljati s svojimi čustvi (Izidor Gašperlin)
Pogum: soočanje s težkimi situacijami na trgu in v timu (Ljiljana Pavković)
Zgodbe: podatki povedo, zgodbe navdihnejo (Marjan Benedičič)


Kreativnost se lahko zgodi tudi vam – če si le želite / 24. 7. 2018
I.D.E.A.S. – metoda generiranja idej, mag. Nastja Mulej
Dizajnersko razmišljanje, dr. Blaž Zupan in dr. Rok Stritar
Kreativno poslovno pisanje, Simona Roškar