Predlog Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)


Rok za pripombe

20. 5. 2015

Stanje predloga

 Pripombe pošljite na naslov:

zarisce@gzs.si

 


 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in javno objavilo Predlog Zakona o javnem naročanju. Ob prenosu evropskih direktiv se uvaja predvsem večja gospodarnost javnega naročanja. Osnovni namen prenove sistema javnega naročanja je tako povečevanje fleksibilnosti in učinkovitosti javnega naročanja ter informatizacija postopkov javnega naročanja.

Predlog zakona: Predlog Zakona o javnem naročanju

STROKOVNI PREDLOGI IN SKLEPI GZS

Predlogi GZS k predlogu Zakona o javnem naročanju
ODZIVI GZS

Stališče GZS do predloga zakona o javnem naročanju
Novinarska konferenca: Pasti javnega naročanja (video)