Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Vitka in proaktivno podporno okolje za spodbujanje programov internacionalizacije (s centralizirano koordinacijo, standardiziranimi procesi doma in na predstavništvih v tujini ter z merljivimi rezultati dela)

Vitko in proaktivno podporno okolje spodbujanja programov internacionalizacije s centralizirano koordinacijo ter standardiziranimi procesi doma. Trenutno se vsaj štiri institucije ukvarjajo z internacionalizacijo na sistemskem nivoju, in sicer GZS, SPIRIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Po drugi strani tudi vsako ministrstvo in vlada organizira samostojne gospodarske izhodne delegacije, po možnosti v iste države, kar je seveda lahko neugodno z vidika vodenja celostnega pristopa h gospodarski diplomaciji. To pomeni razpršenost virov in posledično tudi manjši doseg. S smiselno centralizacijo in večjo integracijo procesov, ki jih vsaka od teh institucij danes vodi samostojno, bi bilo možno doseči večji učinek za slovensko gospodarstvo. Predlagamo tudi nadaljevanje izobraževalnih procesov za pridobitev ali osvežitev znanj in kompetenc za poslovanje na tujih trgih v okviru nove zunanjetrgovinske šole CPU - http://www.cpu.si/education/zunanjetrgovinska-sola/ Oblikovanje programov, vsebinska podpora in finančne vzpodbude za vabljenje tujih gospodarskih subjektov v Slovenijo in priprava programov mreženja s slovenskimi ponudniki blaga in storitev.

Fotogalerija