Stališča in komentarji

Poročila o agendah 2015

15. 12. 2015

Ne samo krožno, ampak konkurenčno krožno gospodarstvo

Prek 70 udeležencev je petek na 2. strateški konferenci Slovenija 5.0 razpravljalo o financiranju industrijskih projektov z evropskimi sredstvi, digitalizaciji industrije, pa tudi pametni specializaciji. Dogodek je organizirala GZS v sodelovanju z informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Generalni direktor GZS Samo Hribar Milič je poudaril, da industrija sicer res pomeni le dobrih 20 odstotkov BDP, vendar »daje kruh več kot polovici slovenskih storitev. Več...

17.11.2015

Cilj 2016: vsaj 10 ukrepov iz Manifesta industrijske politike
Danes bo izvršilni odbor strateške skupine Slovenija 5.0 obravnaval akcijski plan za uresničevanje ukrepov iz Manifesta industrijske politike. Cilj je uresničiti vsaj 10 ukrepov iz tega dokumenta s poudarkom na 12 ukrepih, ki so bili kot prednostni izbrani na Vrhu slovenskega gospodarstva oktobra na Brdu pri Kranju. Med posrednimi cilji akcijskega plana so intenzivno komuniciranje z oblastjo pri kreiranju ukrepov, ozaveščanje javnosti o pomenu industrijskega preporoda, sklepanje zavezništev z drugimi družbenimi skupinami, aktivna udeležba čim več posameznikov v projektih Slovenije 5.0.

3.11.2015

12 prioritetnih ukrepov za Vlado RS

Na Vrhu slovenskega gospodarstva so predstavniki podjetij v diskusiji s predstavniki vlade določili 12 prioritetnih ukrepov iz Manifesta industrijske politike. Ti so na področju industrije prihodnosti (industrijske politike): štipendijska politika, izobraževanje kadrov skladno s potrebami delodajalcev, prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, digitalizacija industrije, pametno usmerjanje razvojnih sredstev, okrepljena vloga slovenske diplomacije in okrepitev ponudbe SID banke. Na področju davčnega prestrukturiranja so trije prednosti ukrepi: racionalizacija obdavčitve stroškov dela, ohranitev davčnih olajšav za razvoj in raziskave na zdajšnji ravni, postopno znižanje okoljskih in energetskih dajatev na leto. Pri odpravi administrativnih ovir pa so izbrani ključni trije ukrepi: Vse na enem mestu –pri prostorski zakonodaji in pri privabljanju investitorjev, večja prožnost trga dela za gospodarstvo, še zlasti za javni sektor, in sprememba delovanja javne uprave. Podrobnejša vsebina bo pripravljena v kratkem. Več...
o izgradnji drugega tira. DARS se za to naložbo zadolži v svojem imenu in za svoj račun, vendar na podlagi poroštva države. Več...

20.10.2015

Cerar na Vrhu o Manifestu industrijske politike

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar se bo že danes na jubilejnem 10. Vrhu slovenskega gospodarstva odzval Manifest industrijske politike, ki smo ga objavili v četrtek. Danes na Brdu pri Kranju lahko na prireditvi pričakujemo več kot 400 gostov. V četrtek je bilo z Manifestom objavljenih 25 prednostnih ukrepov za razvoj slovenske industrije in z njo povezanih dejavnosti. Razpravljavci bodo danes izbrali 12 ključnih. Več...

6.10.2015

Manifest industrijske politike v sklepni fazi

Vrh slovenskega gospodarstva, ki bo 20. oktobra ob 15. uri na Brdu pri Kranju, bo posvečen industrijskemu preporodu. Po plenarnem delu bodo udeleženci na vsebinskem delu razprave na treh omizjih iskali prioritetne predloge Vladi RS. Ta področja so industrijski razvoj, davčno prestrukturiranje in odprava birokratskih ovir. Vljudno vabljeni. Več...

22.9.2015

PTZ uspešna pri direktivi o samozaposlenih trgovskih zastopnikih
Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je kot članica mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB, skupaj z drugimi članicami, uspela doseči ohranitev Direktive Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (86/653/EGS). Morebitna ukinitev te direktive bi povzročila težave pri sklepanju dogovorov in pogodb o čezmejnem poslovanju in bi vzpostavila pravno negotovost, tako za trgovske agente kot tudi za proizvajalce. Posledično bi povzročila obvezna pogajanja pri vseh pogodbenih dogovorih ter odvečno administracijo in visoke stroške. Več...

V Mariboru subvencije obresti za posojila
V začetku septembra je bil objavljen tretji razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite v vrednosti 1,6 milijona evrov iz naslova programa za spodbujanje konkurenčnosti za Maribor z okolico. Ukrep izvaja razvojna agencija. Da so sredstva prišla v Maribor, pa je precej zaslužna tudi Štajerska gospodarska zbornica.
Več o razpisnih pogojih >>>

8.9.2015

Manifest industrijske politike v sklepni fazi

Na GZS smo do konca avgusta prejeli številne predloge za Manifest industrijske politike. O njem bodo 15. septembra razpravljali člani izvršilnega odbora strateške skupine Slovenija 5.0, ki deluje v okviru GZS. Kot je znano, bo GZS dokument objavila na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo 20. oktobra na Brdu pri Kranju.

11.8.2015

 

Zbiramo vaše predloge za Manifest industrijske politike
Po ustanovitvi strateške skupine Slovenija 5.0 že zbiramo predloge za Manifest industrijske politike. GZS ga bo objavila na Vrhu slovenskega gospodarstva 20. oktobra 2015 na Brdu pri Kranju. Strateška skupina Slovenija 5.0 je bila ustanovljena 15. julija. Njeno poslanstvo je ozavestiti slovensko javnost o pomenu slovenske industrije in z njo povezanih panog ter o nujnosti kakovostnega industrijskega razvoja. Za predsednika strateške skupine je bil izvoljen Marjan Mačkošek, sicer tudi predsednik GZS. V priponki Pregled strategij slo 5-0 (ppt) na spletni strani www.gzs.si/slovenija_5.0/ so tudi izhodišča za manifest. Vljudno vabljeni k pregledu izhodišč. Obenem vas vabimo, da nam vaše predloge pošljete na kabinet@gzs.si.
Več o ustanovitvi strateške skupine na povezavi.

 14.7.2015

Jutri ustanovitev strateške skupine Slovenija 5.0

Jutri bo na konstitutivni seji ustanovljena strateške skupina Slovenija 5.0, ki se bo ukvarjala z razvojem sodobne industrije in z njo povezanih dejavnosti. Prva njena naloga bo priprava Manifesta industrijske politike, ki ga bomo oktobra predstavili na Vrhu slovenskega gospodarstva. V njem bodo prednostni predlogi ukrepov Vladi RS v prid hitrejšemu razvoju slovenske industrije in povezanih dejavnosti.

16.6.2015

 Premier s predstavniki podjetij v tuji lasti

 V ponedeljek, 6. julija, bo konstitutivna seja strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti pri GZS. Seje se bo udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Poslanstvo strateške skupine bo prenos dobrih praks iz tujine na področju poslovnega okolja in poslovanja podjetij. To bo najbolj raznovrstni forum tovrstnih podjetij v Sloveniji. Že na iniciativnem srečanju marca so bili namreč prisotni številni predstavniki slovenskih podjetij, katerih lastniki prihajajo iz zelo različnih držav: Avstrije, Češke, Danske, Egipta, Francije, Hrvaške, Nemčije, Rusije, Srbije, Švice, ZDA ...

2.6.2015
Julija nov korak k Manifestu industrijske politike

V začetku julija bo ustanovljena strateška skupina iz vrst izkušenih lastnikov podjetij, menedžerjev in razvojnih strokovnjakov, ki zelo spremljajo svetovni razvoj industrije in z njo povezanih dejavnostih. Po 1. konferenci o razvoju industrije v okviru projekta Slovenija 5.0, ki je bila 18. maja, bo to nov korak k Manifestu industrijske politike, ki bo objavljen oktobra na Vrhu slovenskega gospodarstva. 

14. 5. 2015

 Prvi predlogi za Manifest industrijske politike
Na včerajšnji 1. konferenci Slovenije 5.0 o razvoju slovenske industrije in z njo povezanih dejavnosti so predavatelji med drugim predstavili tudi prve svoje predloge za Manifest industrijske politike, ki ga bo GZS objavila jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Med drugimi so to: sprejem v rast in visoko dodano vrednost usmerjene industrijske politike, sprejem inovacijske politike s poudarkom na industrializacijo inovacij v Sloveniji, boj proti strukturni brezposelnosti z načrtovanjem študijskih smeri in izobraževanjem deficitarnih kadrov (zlasti naravoslovno-tehničnih smeri), najmanj 10% mednarodnih predavateljev v visokem šolstvu, neodvisna tehnološka agencija, podpora države za višja in učinkovitejša vlaganja v razvoj industrije. Več... 

5. 5. 2015

Prva konferenca Slovenija 5.0
18. maja bomo storili prvi korak proti Manifestu za slovensko industrijo, ki bo jeseni objavljen na Vrhu slovenskega gospodarstva. Na ta dan bo 1. konferenca projekta Slovenija 5.0 z naslovom Pospešimo razvoj slovenske industrije. Nastopajoči bodo podali kratke referate o potencialih slovenske industrije, sodobnem grozdenju, informacijski tehnologiji v industriji prihodnosti, napredni tehnologijah v industriji in povezavi podjetij z razvojnimi ustanovami. Sodelujoči: Marko Derča (AT Kearney), Valter Leban (Kolektor), Tone Stanovnik (Špica International), dr. Darja Ferčej Temeljotov (Lek), in dr. Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna). Več...

Ključne zahteve iz Memoranduma MSP
Memorandum MSP, ki je plod aprilske Konference MSP v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, je kot posebej prioritetne izpostavil tri zahteve:
Najkasneje do začetka leta 2016 uvedba presoje vplivov obstoječe in nove zakonodaje na malo gospodarstvo (test MSP).
Uvesti davčne blagajne v Sloveniji za vse gospodarske subjekte enako ob zmanjšanih davčnih stopnjah (kot se je to zgodilo na Hrvaškem).
Odločno nasprotovanje povečanju davka od dohodka pravnih oseb, saj mala in srednja podjetja potrebujejo denar za razvoj svojih podjetij, na drugi strani pa bi takšen ukrep vplival na zmanjševanje investicij v Sloveniji. Več...

14. 4. 2015

Maja 1. konferenca Slovenija 5.0

V prvi polovici maja bo 1. konferenca projekta Slovenija 5.0. Ključni referati na konferenci bodo: Potenciali slovenske industrije, Sodobno grozdenje za industrijski preboj, Razvojno povezovanje podjetij z raziskovalnimi ustanovami in Vpliv naprednih tehnologij na proizvodne procese prihodnosti. Avtorji referatov prihajajo iz analitske skupine SKEP pri GZS, mednarodne svetovalne hiše AT Kearney in nekaterih vodilnih slovenskih podjetij, kot so Lek, Kolektor, Gorenje. Kot je znano, je projekt Slovenija 5.0 posvečen razvoju slovenske industrije in vseh z njo povezanih dejavnosti. Na Vrhu slovenskega gospodarstva oktobra na Brdu pri Kranju pa bomo s pomočjo članov strateške skupine objavili tudi Manifest industrijske politike.

31.3.2015

Na Vrhu malega gospodarstva o zavezah Vlade in Junckerjevem planu
Letošnji Vrh malega gospodarstva bo 12. maja. Znani so prvi obrisi programa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo izbralo deset prednostnih ukrepov iz AgendeMG 2014, ki jih namerava uresničiti do maja 2016. Obenem bodo na letošnjem Vrhu malega gospodarstva predstavljane spremembe pri dostopu mikro, malih podjetij in podjetnikov do financ. Roger Havenith, vodja enote za finančne instrumente pri generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije, pa bo predstavil, kaj si malo gospodarstvo lahko obeta od Junckerjevega naložbenega plana. 

18.3.2015

Strateška skupina podjetij v tuji lasti
Predstavniki podjetij v tuji lasti so na prvem skupnem srečanju, 10. marca, predlagali formalno ustanovitev strateške skupine pri GZS. Namen te skupine bo s svojimi izkušnjami deliti dobre prakse in predlagati spremembe za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Cilj te strateške skupine in GZS bo prispevati k večji privlačnosti blagovne znamke Slovenije za vlagatelje. Slovensko poslovno okolje namreč v globalni tekmi tekmuje za čim večjo pogačo investicij in čim večjo konkurenčnost gospodarstva s poslovnimi okolji v drugih državah. Več 

3.3.2015

Na Vrhu slovenskega gospodarstva o Sloveniji 5.0
Upravni odbor GZS se je seznanil z izhodišči za industrijski manifest 2015 – Slovenija 5.0. Evropska komisija je lani članice opozorila, naj prepoznajo pomen industrije za kreiranje delovnih mest in rast. Na GZS zaznavamo, da obstaja v Sloveniji veliko pomanjkanje razprave in predlogov ukrepov v zvezi z razvojem predelovalne industrije in z njo povezanimi storitvenimi dejavnostmi, ki največ prispevajo k slovenskemu izvozu. Namen GZS je, po nemškem in ameriškem zgledu vzpostaviti platformo in združiti posameznike, ki dobro poznajo ključne razvojne in tržne potenciale industrije v strateško skupino pri GZS za industrijsko politiko, s ciljem, da prispevamo k industrijskemu razvoju in ukrepom za boljše industrijsko poslovno okolje. Manifest Slovenija 5.0 bomo predstavili jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Več 

17.2.2015

GZS snuje Industrijski manifest
GZS bo v sredo na upravnem odboru predstavila izhodišča za Industrijski manifest. V njem bomo analizirali stanje v slovenski industriji, predvsem pa predlagali ukrepe za njeno revitalizacijo in višjo konkurenčnost na globalnih in domačem trgu. Industrijski manifest bo tesno povezan tudi s prizadevanji GZS, da bomo v Sloveniji izvajali strategijo pametne specializacije tako, da bomo razvojno podprli programe, s katerimi bomo čim bolj konkurenčni na trgu. To bi moral biti glavni cilj strategije pametne specializacije, tako kar zadeva industrijo, ki je pretežni izvoznik, kot tudi celotno gospodarstvo. Brez tesnega sodelovanja snovalcev strategije pametne specializacije s tistimi gospodarstveniki, ki najbolje prodajajo svoje izdelke na trgu in zato najbolje poznajo tudi trende za prihodnost, ne bomo mogli učinkovito investirati razvojnega denarja. Industrijski manifest bo predvidoma objavljen v marcu.

3.2.2015

Predlog o zavezništvu z MGRT
Na prvem rednem sestanku predstavnikov GZS z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in njegovimi sodelavci smo se dogovorili za skupno sodelovanje pred Vrhom malega gospodarstva. Glede na lansko vladno krizo se bomo v februarju srečali s tremi cilji:
• pregledati, kaj je bilo od junija lani od predlogov iz AgendeMG kljub menjavi vlade uresničenega,
• ugotoviti, ali je katere od predlogov mogoče še uresničiti do maja,
pripraviti skupen nabor uresničevanja prednostnih ukrepov do maja 2016.

20.1.2015

Serija sestankov GZS z ministri
Gospodarska zbornica Slovenije je ta teden začela s serijo sestankov z ministri Vlade RS, na katerih odpira tematike iz agend in obenem druge aktualne tematike. Na sestankih sodelujejo tudi predstavniki zbornic in združenj. Včeraj smo se sestali z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. V petek je prvi redni mesečni sestanek z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Prihodnji teden se bomo sestali z Borisom Koprivnikarjem, ministrom za javno upravo, in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Stanko Setnikar Cankar. Teden pozneje pa še z Goranom Klemenčičem, ministrom za pravosodje, in Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.