Tržne storitve

Kontakt


Za več informacij glede najema poslovnih prostorov vam je na voljo:Ana Lučka Pirnat
Telefon: 01/ 5898 444
Telefaks: 01/ 5898 100
E-naslov: rezervacije.dvoran@gzs.si