SRIP HRANA

NOVI RAZPISI ZA SPODBUJANJE INOVACIJ IN DEJAVNOSTI V PODJETJIH

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo dva razpisa za spodbujanje inovacij in razvojne dejavnosti v podjetjih:

1. Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Cilj razpisa je, da s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočijo pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Več najdete tukaj.

2. Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijskih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4 zaradi: 

  • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Več najdete tukaj.

Fotogalerija