AKCIJSKI NAČRT

 

Akcijski načrt SRIP HRANA zaobjema ključna fokusna področja in njihove cilje, ki so bili opredelili s strani predstavnikov slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij v sodelovanju s predstavniki znanstveno-raziskovalnih institucij. Predstavlja prerez umestitve potreb slovenskega agroživilstva v globalno okolje trendov ter izzivov na področju pridelave in predelave hrane. Vsi akcijski stebri in horizontalna področja so podrobneje predstavljena v vsebini akcijskega načrta.

 

Fokusna in horizontalna področja SRIP HRANA:Podrobneje si akcijski načrt lahko pogledate tukaj.