Poljska: Konferenca trgovcev

Datum: 28. do 29. maj 2019

Slovenski proizvajalci živil in vina so se predstavili na 12. CONGRESS OF THE FMCG MARKET, ki je potekal od 28. do 29. maja 2019 v Varšavi in je bil organiziran v sodelovanju med ZKŽP in SRIP HRANA, Veleposlaništvom RS v Varšavi in MKGP.

Nemčija: Strokovna ekskurzija proizvajalcev krmil na Eurotier
Datum: 13. do 15. november 2018
  

Letošnja strokovna ekskurzija Sekcije proizvajalcev krmil je potekala od 13. do 15. novembra. Ekskurzije so se udeležila vsa podjetja, ki so člani Sekcije ter predstavniki MKGP, KIS in BF. Obiskali smo sejem Eurotier, ki je vodilni sejem s področja živinoreje. Na sejmu so bile predstavljene reprodukcijske tehnologije, različni načini vzreje živali, področje proizvodnje krmil, tehnologije krmljenja živali ter ostale s kmetijstvom povezane vsebine.

Italija: Strokovna ekskurzija Sekcije za sadjarstvo

Datum: 12. in 13. junij 2018

V juniju je potekala strokovna ekskurzija Sekcije za sadjarstvo na Južno Tirolsko. V torek smo si ogledali nasada Maso delle Part in Vigalzano Station, kjer smo se podrobneje seznanili s poskusi na jablani in češnji, ki jih izvajajo v obeh nasadih. Sledil je obisk vinske kleti Villa Corniole, kjer so nam predstavili posebnosti gorskega vinogradništva ter vpliv terroir-ja na značilnosti in karakter njihovega vina. V sredo smo obiskali eno izmed največjih združenj zadrug na Južnem Tirolskem – MondoMelinda. V združenje je vključenih 16 zadrug in 4000 kmetovalcev, ki skupaj pridelajo tudi do 400.000 ton jabolk. Za konec je sledil še turistični ogled mesta Verona.

Poljska: Konferenca trgovcev

Datum: 9. do 11. maj 2018

V sodelovanju z MKGP ter Veleposlaništvom RS v Varšavi smo organizirali in spremljali delegacijo 10 živilskih podjetij na konferenci poljskih trgovcev, ki je potekala v Varšavi. V preddverju konference smo imeli tudi promocijsko nacionalno stojnico, na kateri so podjetja opravljala razgovore s potencialnimi kupci.