Zaveza odgovornosti

O zavezah

 

Zakaj zaveze?

  • Sektor brezalkoholnih pijač s podpisom zavez odgovornosti želi prispevati k uresničevanju ciljev prehranske politike Republike Slovenije.
  • Sektor brezalkoholnih pijač je prepričan, da imajo lahko ukrepi samo-regulative, razviti v sodelovanju z vladnimi organi in civilno družbo, močan vpliv na vedenje potrošnika.
  • Preko zavez odgovornosti dosegamo popolnoma nov nivo sodelovanja med industrijo/sektorjem, vladnimi organi in civilno družbo.
  • Zaveze odražajo prepričanje sektorja brezalkoholnih pijač, da je dobro informiran potrošnik sposoben izbrati sebi najbolj primerno alternativo tudi v segmentu brezalkoholnih pijač glede na lasten življenjski slog.
  • Naloga industrije/sektorja je, da potrošnika informira in mu ponudi širok spekter najrazličnejših pijač.
  • S temi zavezami sooblikujemo in delimo skupno stališče, da otroci, mlajši od 12 let, ne smejo biti ciljna skupina komercialnih aktivnosti.

 

Vsebina zavez odgovornosti:


BREZ OGLAŠEVANJA OTROKOM, MLAJŠIM OD 12 LET

Že danes velika večina proizvajalcev brezalkoholnih pijač NE OGLAŠUJE otrokom, mlajšim od 12 let.

Podpisniki se zavezujemo, da od leta 2016 naprej ne bomo oglaševali otrokom, mlajšim od 12 let. Naš cilj je, da najmanj 95 % oglasov ne bo v času televizijskih programov, kjer otroci pod 12 let predstavljajo nad 35 % gledalcev. V tiskanih, kinematografskih medijih in na spletnih straneh, kjer ni podatkov o demografski sestavi gledalcev, bomo naredili vse, da naši oglasi ne bodo prisotni, kjer smatramo, da nad 35 % gledalcev predstavljajo otroci.


ODGOVORNO OBNAŠANJE V ŠOLAH

Proizvajalci brezalkoholnih pijač že danes poskušamo spoštovati nekomercialni značaj šol.

Podpisniki se zavezujemo, da se bomo odgovorno obnašali v šolah. Zavzemamo se, da ni oglaševalskih sporočil v osnovnih in srednjih šolah in da se tam, kjer se naši izdelki prodajajo v srednjih šolah, vedno ponuja celoten asortiman. Podpisniki se zavezujemo, da bomo tudi posrednike seznanili z vsebino naših zavez. Ker so šole posebno področje, želimo podpisniki sodelovati s pristojnim ministrstvom s ciljem, da vsako leto preverimo napredek glede doseganja zgoraj navedenih ciljev.


OZNAČEVANJE ENERGIJSKE VREDNOSTI NA PREDNJI STRANI EMBALAŽE

Proizvajalci brezalkoholnih pijač se že vrsto let trudimo informirati potrošnika o energijski vrednosti naših izdelkov preko oznak na embalaži.

Podpisniki se zavezujemo, da bo do leta 2020 najmanj 60 % naših izdelkov imelo informacijo o energijski vrednosti na prednji strani embalaže. Podpisniki se zavezujemo, da bomo po najboljših močeh na embalaži svojih izdelkov poudarili njihov brez- ali energijski značaj oz. podali informacijo o znižani vsebnosti sladkorja v izdelkih v obliki prehranskih trditev (npr. nizka energijska vrednost / zmanjšana energijska vrednost / brez energijske vrednosti / nizka vsebnost sladkorjev / brez sladkorjev / brez dodanih sladkorjev).


PONUDBA RAZLIČNIH IZDELKOV

Že danes se proizvajalci brezalkoholnih pijač trudimo ponujati potrošniku čim širšo ponudbo različnih pijač (različnih prehranskih profilov), predvsem pijač z znižano energijsko vrednostjo ali brez nje ter z manj ali brez dodanega sladkorja. Kot rezultat tega se je v zadnjih petih letih zmanjšal energijski iznos povprečnega prodanega litra naših pijač za 9 %.

Podpisniki se zavezujemo, da bomo še naprej zmanjševali povprečen 
energijski iznos naših pijač, s tem, da bomo ponujali in promovirali izdelke različnih prehranskih profilov, predvsem izdelkov z znižano ali brez energijske vrednosti, z manj ali brez dodanega sladkorja.


SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Proizvajalci brezalkoholnih pijač verjamemo, da je za zdravje ljudi ključnega pomena ravnotežje med energijskim vnosom in porabo. Večina proizvajalcev brezalkoholnih pijač že podpira dogodke, katerih cilj je spodbujanje zdravega življenjskega sloga slovenskega prebivalstva.

Podpisniki se zavezujemo, da bo do leta 2020 najmanj 90 % proizvajalcev spodbujalo zdrav življenjski slog širše družbe s tem, da bo finančno ali na drugačen način podpiralo dogodke, katerih cilj je gibanje slovenskega prebivalstva. Podpisniki se zavezujemo, da bomo dodatno spodbujali zdrav življenjski slog naših zaposlenih.

V nastajanju