Novice


Arhiv: Zaključki delavnice »Zeleni izdelki elektroindustrije - načrtovanje, standardi, inovacije«.

Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS je 3. julija 2012organizirala delavnico »Zeleni izdelki elektroindustrije - načrtovanje, standardi, inovacije«. Namenjena je bila vodstvom podjetij ter vodilnim delavcem in strokovnjakom s področij razvoja, proizvodnje in marketinga v podjetjih elektronske in elektroindustrije. 

Rdeča nit delavnice je bila prikazati pomembnost sodelovanja strokovnjakov iz podjetjih slovenske elektronske in elektroindustrije v zgodnjih fazah nastajanja standardov. To je še posebej pomembno sedaj, ko se podjetja vse bolj srečujejo z zahtevami trajnostnega načrtovanja in proizvodnje izdelkov po načelih celovitega življenjskega kroga, ki je zahtevano z evropsko regulativo. Standardi s tem dobivajo vse večjo vlogo kot inovacijsko orodje trajnostnega načrtovanja.

Regulativne, organizacijske in vsebinske vidike so predstavili predstavniki GZS, Slovenskega inštituta za standardizacijo SIST in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najbolj pa so bile zanimive predstavitve praktičnih izkušenj izvajanja standardizacijskih projektov in sodelovanja v procesih nastajanja standardov, ki so jih predstavili strokovnjaki iz podjetij Iskratel, Iskraemeco, Eti, BSH HA in Hidria Rotomatika.

Delavnice se je udeležilo 28 udeležencev iz 18 slovenskih podjetij.

Zaključki delavnice so bili sledeči:

  • vključevanje strokovnjakov iz podjetjih slovenske elektronske in elektroindustrijev mednarodno standardizacijo je nuja;
  • regulatorna in posledično standardizacijska področja se vse bolj prekrivajo, zato jenujno povezovanje strokovnjakov iz industrije iz različnih nivojev znotraj panoge in med panogami;
  • s sodelovanjem GZS, SIST in države bo treba najti načine, kako strokovnjakom zagotoviti prisotnost pri viru informacij o novi zakonodaji in novih tehnologijah, spodbujati strokovnjake ter omogočiti tudi finančno podporo;
  • kjer so tematike povezane, je potrebno še naprej spodbujati sodelovanje med tehničnimi odbori SIST;
  • v podjetjih bo potrebo vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za preskušanje izdelkov glede na zahteve regulative in standardov, na nacionalni ravni pa poskrbeti za priznavanje teh rezultatov za namene ugotavljanja skladnosti z zahtevami evropske regulative ter za finančno podporo pri vlaganjih v infrastrukturo.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.