SPS

Novice


Proizvodne merilne tehnologije 4.0

Na spletni strani  https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Delavnice/Proizvodne-merilne-tehnologije-4-0 je objavljeno tretje obvestilo za izmenjalnico  dobrih praks Proizvodne merilne tehnologije 4.0, ki bo 5. marca 2019 v podjetju LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o., Selca 163, 4227 Selca.

Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene. Poročanje bo potekalo preko aplikacije embalaža, povezava za Poročanje bo dostopna od začetka februarja 2019.

ARSO - Sporočilo za javnost

Arhiv: Proizvodne merilne tehnologije 4.0

Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS, Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti najavljata izmenjalnico dobrih praks. Vabimo strokovnjake iz  proizvodnih podjetij, ki delujejo na področjih kakovosti, razvoja in vodenja proizvodnje, podjetij proizvajalcev merilne opreme in  laboratorijev, da na izmenjalnici , ki bo 5. marca 2019 v podjetju LOTRIČ MEROSLOVJE d.o.o., Selca 163, 4227 Selca, predstavijo  dobre prakse iz industrijske metrologije. Program, prijavnica za udeležbo in več informacij o izmenjalnici se nahaja na tej  spletni strani.

Arhiv: Trajnost je "in"

Marsikatero podjetje je že spoznalo, da se trajnostno poslovanje splača! Veliko podjetij pa se še vedno sprašuje »Kako vpeljati nove okoljske trende in zahteve v vsakdanjo prakso svojih podjetij ter se pravočasno soočiti s stalnimi, novimi izzivi, ki jih med drugim prinaša tudi nova zakonodaja[1] še posebej, z vidika razvoja trajnejših proizvodov in njihovih sestavnih delov? Izhodišča in možne različne pristope k trajnostni in odgovorni zasnovi proizvodov in njihovih sestavnih delov  bomo spoznavali na skupnem plenarnem delu in na treh delavnicah, ki bodo potekale istočasno v dvoranah A, E in F po uvodnem plenarnem delu. V odmoru med plenarnim delom in delavnicami si bomo skupaj ogledali razstavo krožnega gospodarstva na območju Podonavju, kjer bomo še posebej predstavili dobre prakse iz Slovenije.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na skupnem plenarnem delu,

 v petek 19.10.2018 ob 9:00 uri, na GZS, v dvorani A v I. nadstropju 

9:00-9:10

Uvod

Marko Bohar, Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS

9:10-9:30

Razširjena odgovornost proizvajalcev terja nov dizajn proizvodov

Antonija Božič Cerar, varstvo okolja GZS

9:30-10:00

Izziv plastike in recikliranja plastike

Tina Kroselj, Ministrstvo za okolje in prostor

10:00-10:25

Novi poslovni modeli  - primer Gorenja

Aleš Mihelič, Gorenje d.d.

10:25-10:50

Sledljivost za zagotovitev trajnosti s tehnologijo blockchain Nino Pirtovšek, Origin Trail

10:50 – 11:30

ODMOR s skupnim ogledom razstave krožnega gospodarstva na območju Podonavja IV/V medetaža

 

DELAVNICE, dvorane A,E,F

 

11:30-13:30

Spreminjanje zasnove proizvoda z obvladovanjem snovnih poti

Marko Bohar in Antonija Božič Cerar

Družbeno odgovorni modeli inoviranja

Žiga Lampe 

Poslovni modeli krožnega gospodarstva

Dana Maurovič Anžur in Aleš Mihelič

13:30-14:30

Mreženje in matchmaking

Vsi

 

Delavnice so namenjene vsem, ki se prepoznajo v vrednostni verigi (odpadne) embalaže, (odpadne) električne in elektronske opreme ter (odpadnih) baterij in akumulatorjev od proizvajalcev izdelkov in komponent, zbiralcev in predelovalcev odpadkov, uporabnikov do shem, ki podpirajo razširjeno odgovornost proizvajalcev:

 Le z dobrim poznavanjem drug drugega in odprtim medsebojnim sodelovanjem lahko opravimo ustrezne premike v krožno in odgovorno ravnanje ter se soočimo z novimi gospodarskimi izzivi!

                                                                 

[1] Nedavno sprejete spremembe direktiv Evropske Unije na področju odpadkov poudarjajo pomen izboljšane zasnove proizvode, s katerim bo možno bolj učinkovito ravnati, ko se znajdejo med odpadki. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v katere se vključujejo proizvajalci in uvozniki embaliranih izdelkov, električne in elektronske opreme, ter baterij in akumulatorjev, bodo s svojo cenovno politiko spodbujali zasnovo izdelkov, ki bodo bolj trajni, lažje razstavljivi, popravljivi in bolj reciklabilni. Da bo zasnovo izdelka z vidika ravnanja z njim, ko pristane med odpadki vse pomembnejša, kaže tudi nedavno sprejeta strategija EU za plastiko in predlog direktive o zmanjšanju učinka določenih plastičnih izdelkov na okolje.

 

Arhiv: Zaključujemo prijave za konferenco DNP 2018 - konferenco za širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI in Grozd Pametne tovarne – gPT kot organizatorja vabita na konferenco Dan najboljše prakse 2018. Na spletni strani konference je objavljeno  tretje obvestilo s programom in drugimi koristnimi informacijami. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.

Kako uvajati koncepte industrije 4.0?

Kako uvajati koncepte industrije 4.0?


Na dnevih najboljše prakse tokrat o industriji 4.0 in o tem, kako pristopiti k uvajanju njenih konceptov. Poleg predstavitve domačih in tujih dobrih praks tudi delavnice za izmenjavo izkušenj.

Konference Dan najboljše prakse (DNP) so bile skozi svojo zgodovino vsebinsko naravnane predvsem na izmenjavo dobrih praks uvajanja vitkosti in agilnosti v proizvodne in s proizvodnjo najbolj tesno povezane procese, kar je bila tudi glavna domena delovanja Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI).

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v reviji Glas gospodarstva. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Arhiv: Dan najboljše prakse 2018

Arhiv: Dan najboljše prakse 2018

Konferenca Dan najboljše prakse 2018 želi spodbuditi slovenska podjetja  k sistematičnemu uvajanju Industrije 4.0. s predstavitvijo pozitivnih zgledov.  Najave sodelovanja s prispevki sprejemamo do 31. avgusta 2018. Več na spletni strani.

Welcome to Live Article

This is an automatically generated article to help you get started with Live Articles. You can delete this article anytime from Manage Articles > articles

Thank you for installing Live Articles.

Let’s spend few minutes configuring your new article:

 • Permissions  Grant the “Authors” permission to those who can write a new article and manage their own article through the Live Articles module.

  Grant the “Remote Access” permission to those authors who can write a new article remotely using Live Writer or other such software client.

  Note: “Remote Access” requires that user is an “Author”. “Remote Access” permission does not add any value on its own.

 • Settings

  Begin by specifying the article name, description, theme and its features.  If you prefer to use Live Article’s built-in comments then you may want to specify whether the comments should be moderated, after how long should the comments automatically close, and other settings via Settings > Comments  We strongly recommend using Disqus Comments due to its social networking features instead of built-in Live Article’s comments. If you would like to use disqus then simply create an account at http://www.disqus.com and setup your site’s shortname.

  In Settings > Comments, switch to Disqus and provide your site’s shortname.  You can return to disqus.com to learn more and to manage your article’s comments.

 • That's it! It’s time to write your first article. From dashboard, click on “Write New Article

Z dizajnerskim razmišljanjem do rešitev kompleksnih težav

Z dizajnerskim razmišljanjem do rešitev kompleksnih težav


Design Thinking (slov. dizajnersko razmišljanje) je metoda, ki omogoča podjetjem, da razumejo posel s perspektive njihovih strank in uporabnikov.

Metoda temelji na iskanju in kreiranju rešitev, ki ustrezajo dejanskim potrebam uporabnikov. Pri prepoznavi potreb pa je ključna vpeljava empatije v proces..

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v reviji Glas gospodarstva. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (NAPREJ)


 

 V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih.  Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« (v nadaljevanju NAPREJ), ki bo trajal do septembra 2021, sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvaja pa Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, ustanova. Projekt NAPREJ se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS).

Namen projekta je pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, še posebej starejšim od 45 let,  pri obvladovanju in preprečevanju psihosocialnih dejavnikov tveganja. V okviru projekta bo oblikovan program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT).

Konzorcij Štajerske gospodarske zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije sodeluje v projektu »NAPREJ) kot izvajalec promocijskih aktivnosti med delodajalci in strokovno javnostjo.

Zaposleni v podjetjih se bodo lahko vključili v usposabljanja, svetovanja in različne druge projektne aktivnosti, ki se bodo odražale  v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje.

Več informacij o projektu je dostopno tukaj.

 

Dodatne informacije:
ŠGZ, Tel: 02 220 87 00, E-naslov: info@stajerskagz.si

Prizma, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, tel: 02 333 13 30, E-naslov: tajnistvo@fundacija-prizma.si

 


Operacija NAPREJ financirana iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 

 

 

 

Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option