Sekcija proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme

Industrija 4.0 narekuje digitalizacijo procesov, katerega glavno gonilo so podatki. Ti morajo biti verodostojni za nadaljnje odločitve, kar pomeni, da so zajeti v realnem času in na ustrezen način z ustrezno opremo.

Merilna oprema ima pomembno vlogo, saj je procese potrebno povezati s senzorji in opremo (proizvajalca) ter dobavo (distributerja/montažerja) in storitev kalibriranja (kalibracijski laboratoriji), le tako je zagotovljena učinkovita pokritost Industrije 4.0.


KAJ JE SiMER?
SiMER je interesna povezava proizvajalcevuporabnikov in distributerjev merilne opreme, katere predsednik je mag. Matjaž Lindič, SIQ Ljubljana.


KAKŠEN JE NAŠ NAMEN?

Povezovanje članov in zastopanje skupnih interesov na področju merilne opreme, tehnologij in postopkov.


KDO SO ČLANI?
Proizvajalci merilne opreme (elementov, tehnologij, sistemov),
Uporabniki merilne opreme (nosilci nacionalnih etalonov, kalibracijski in preskusni laboratoriji, proizvodna/storitvena podjetja z lastnimi laboratoriji),
Prodajalci in distributerji merilne opreme.

KAKŠNE SO NAŠE GLAVNE DEJAVNOSTI?
Zastopanje interesov članov,
Zbiranje, obdelovanje in posredovanje informacij, pomembnih za člane,
Skrb za medsebojno sodelovanje med člani,
Izvajanje in podpora skupnim akcijam ter izobraževanja s področja meroslovja,
Predstavljanje dela in dosežkov članov doma in v tujini,
Prilagoditev procesom Industrije 4.0 in digitalizacije,
Opravljanje  drugih nalog, potrebnih za doseganje osnovnih ciljev.

KDO JE PREDSEDNIK SEKCIJE?
Predsednik  mag. Matjaž Lindič
Podpredsednica  Aleksandra Lepenik 

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA IN PODROČJA ZASTOPANJA?
Simon Smolnikar  predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme,
Marko Lotrič  predstavnik podjetij proizvajalcev merilne opreme,

Jure Pfajfer  predstavnik podjetij uporabnikov merilne opreme,
Aleksandra Lepenik  predstavnica podjetij uporabnikov merilne opreme,

mag. Matjaž Lindič predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti,

dr. Marjan Rihar  predstavnik Gospodarske zbornice Slovenija,

KDO SO ČLANI?
BELMET MI d.o.o.
BIA d.o.o.
Domel Holding d.d.
Elektro Maribor d.d.
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o.
IB-CADDY d.o.o.
Iskra, d.o.o., Laboratoriji     
Iskraemeco, d.d.
LOTRIČ d.o.o.
MERLAB d.o.o.
METREL d.d.
RACI d.o.o.
RLS Merilna tehnika d.o.o.
SIJ Ravne Systems d.o.o.
SIQ Ljubljana
TEVEL, d.o.o.


 Če ste zainteresirani in bi se želeli pridružiti SiMER 
ali imate dodatna vprašanja, nam pišite na mitja.virant@gzs.si.