Sekcija za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d. o. o., Mirosan d. o. o, Meja Šentjur d. d., Sadjarstvo Blanca d. o. o., KZ Selnica ob Dravi z. o. o., KGZ Sava Lesce z. o. o., KGZS Sadjarski center Maribor, Štajerc d. o. o. - Sadjarstvo Šilec, Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, privatni sadjarji 

VODSTVOLeto 2017 je bilo za sadjarstvo še eno izzivov polno leto. Že drugo leto zapored nas je prizadela spomladanska pozeba, ki je še dodatno poslabšala konkurenčni položaj sadjarske panoge, zato je bila večina aktivnosti delovanja sekcije povezana s pridobivanjem sredstev za izboljšanje konkurenčnih pogojev slovenskih sadjarjev. Izpostaviti je vredno tudi delo na specifikaciji Izbrana kakovost za sadje, ki bo luč sveta ugledala v letu 2018 ter sooblikovanje nove ureditve sezonskega dela v kmetijstvu. Sekcija za sadjarstvo je dokazala, da je s skupnimi močmi kos vsakemu izzivu, bodisi vremenskemu bodisi političnemu, ki panogi prekriža pot, želim in upam pa, da bo tako ostalo še v prihodnje.

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

WAPA (The World Apple and Pear Association)

OPIS AKTIVNOSTI

Sekcijo za sadjarstvo tvorijo  podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, kot tudi manjši sadjarji in podporne inštitucije, ki delujejo na področju   sadjarstva. Glavni cilj sekcije za sadjarstvo je izboljšanje konkurenčnosti pridelovanja sadja v Sloveniji.  Večji del aktivnosti sekcije poteka na področju promocije slovenskega sadja domačim potrošnikom. V preteklih letih je sekcija sodelovala v kampanji Jejmo slovenska jabolka, v zadnjem času pa je pozornost preusmerjena v vzpostavitev sheme Izbrana kakovost- Slovenija za sadje in predelane izdelke iz sadja. Sekcija za sadjarstvo vsako leto sodeluje tudi v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, širši javnosti pa se predstavi tudi na Sadjarskem posvetu v okviru sejma AGRA. Sekcija organizira tudi druge strokovne dogodke in ekskurzije z namenom prenosa znanja. Sektor sadjarstva v čedalje večji meri pestijo podnebne spremembe kot sta suša in spomladanska pozeba. Sekcija zato uspešno sodeluje s pristojnimi institucijami, ki je sektorju sadjarstva že večkrat zagotovila finančno pomoč za odpravo posledic vremenskih neprilik. V sodelovanju z vladnimi organi rešuje odprte probleme na področju delovne sile v kmetijstvu, nepoštenih praks, namakanja in vodnih dovoljenj,  oblikovanja javnih razpisov, prodaje sadja na črno, administrativnih ovir ter na drugih področjih veljavne zakonodaje. Sekcija aktivno sodeluje tudi pri oblikovanju Programa razvoja podeželja ter pri izvajanju pripadajočih ukrepov.