Sekcija za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d. o. o., Mirosan d. o. o, Meja Šentjur d. d., Sadjarstvo Blanca d. o. o., KZ Selnica ob Dravi z. o. o., KGZ Sava Lesce z. o. o., KGZS Sadjarski center Maribor, Štajerc d. o. o. - Sadjarstvo Šilec, Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, privatni sadjarji 

VODSTVO

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.
Sekretarka: Nina Barbara Križnik

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

WAPA (The World Apple and Pear Association)

OPIS AKTIVNOSTI

Sekcijo za sadjarstvo tvorijo  podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, kot tudi manjši sadjarji in podporne inštitucije, ki delujejo na področju   sadjarstva. Glavni cilj sekcije za sadjarstvo je izboljšanje konkurenčnosti pridelovanja sadja v Sloveniji.  Večji del aktivnosti sekcije poteka na področju promocije slovenskega sadja domačim potrošnikom. V preteklih letih je sekcija sodelovala v kampanji Jejmo slovenska jabolka, v zadnjem času pa je pozornost preusmerjena v vzpostavitev sheme Izbrana kakovost- Slovenija za sadje in predelane izdelke iz sadja. Sekcija za sadjarstvo vsako leto sodeluje tudi v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, širši javnosti pa se predstavi tudi na Sadjarskem posvetu v okviru sejma AGRA. Sekcija organizira tudi druge strokovne dogodke in ekskurzije z namenom prenosa znanja. Sektor sadjarstva v čedalje večji meri pestijo podnebne spremembe kot sta suša in spomladanska pozeba. Sekcija zato uspešno sodeluje s pristojnimi institucijami, ki je sektorju sadjarstva že večkrat zagotovila finančno pomoč za odpravo posledic vremenskih neprilik. V sodelovanju z vladnimi organi rešuje odprte probleme na področju delovne sile v kmetijstvu, nepoštenih praks, namakanja in vodnih dovoljenj,  oblikovanja javnih razpisov, prodaje sadja na črno, administrativnih ovir ter na drugih področjih veljavne zakonodaje. Sekcija aktivno sodeluje tudi pri oblikovanju Programa razvoja podeželja ter pri izvajanju pripadajočih ukrepov.