Sekcija za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d.o.o., Mirosan d.o.o, Meja Šentjur d.d., Sadjarstvo Blanca d.o.o., KZ Selnica ob Dravi z.o.o., KGZ Sava Lesce z.o.o., KGZS Sadjarski center Maribor, Štajerc d.o.o. - Sadjarstvo Šilec, Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, privatni sadjarji 

VODSTVOVeliko upanje, da se bo po dveh zaporednih pozebah situacija v sadjarstvu v letu 2018 izboljšala, se je zaradi preobilnega pridelka samo še poslabšala. V prvi polovici leta 2018 slovenskega sadja zaradi pozebe iz 2017 sploh ni bilo, v drugi polovici pa občutno preveč. Glavne aktivnosti sekcije so bile povezane s strokovnimi izzivi vezanimi na klimatske spremembe, spremembe določenih zavez zaradi posledic višje sile (pozeba), povezovanju sadjarjev, prodor na nove trge in vzpostavitvi bilateralnih sporazumov ter promocija sadja, ki jo vsi sadjarji že nestrpno pričakujemo. 

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.


 

Sekretarka: dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://www.wapa-association.org/asp/index.asp

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018 

Sekcijo za sadjarstvo tvorijo podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, kot tudi manjši sadjarji in podporne institucije, ki delujejo na področju sadjarstva. Namen sekcije je medsebojno sodelovanje in iskanje rešitev za izzive s katerimi se vsako leto znova sooča sektor sadjarstva. V letu 2018 je bila po dveh zaporednih spomladanskih pozebah letina obilna, vendar so specifične vremenske razmere povzročile slabšo kakovost plodov. Sektor se je soočil z viški jabolk za predelavo, kakovostne plodove pa so se težko prodali, saj so obilno rodile prav vse slovenske jablane. Da bi spodbudili potrošnjo kakovostnih jabolk domačih pridelovalcev smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedli promocijsko kampanjo Nori na jabolka izbrane kakovosti. Večji del aktivnosti sekcije je zaznamovala tudi priprava in vložitev specifikacije Izbrana kakovost za sadje, ki je v marcu 2018 ugledala luč sveta. Tako kot že nekaj let zapored smo tudi v letu 2018 sodelovali na Tradicionalnem slovenskem zajtrku, na Sadjarskem posvetu na sejmu AGRA, noviteta leta pa je zagotovo promocija ob Svetovnem dnevu jabolk 21. oktobra. Delo sekcije pa je zaznamovalo tudi usklajevanje začasnega/občasnega dela v kmetijstvu. 

CILJI V LETU 2019 

V letu 2019 bomo še naprej aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter s pristojnimi institucijami iskali možnosti za povečanje konkurenčnosti slovenskega sadjarskega sektorja. Še več pozornosti bomo usmerili v promocijo in nadaljevali s kampanjo Nori na jabolka Izbrane kakovosti, sodelovali na Tradicionalnem slovenskem zajtrku, organizirali Sadjarski posvet na sejmu AGRA, za Svetovni dan jabolk 2019 pa načrtujemo promocijo v celotnem oktobru.