Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Žitna konferenca 

Žitna konferenca predstavlja letno srečanje partnerjev Žitne verige, ki se je leta 2010 formirala na pobudo takratnega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen žitne verige je sodelovanje vseh partnerjev s področja pridelave in predelave pšenice ter vseh vpletenih inštitucij. Na Gospodarski zbornici Slovenije GZS-ZKŽP vsako leto organizira Žitno konferenco, ki je namenjena vsem deležnikom žitne verige - kmetijskim podjetjem, proizvajalcem krmil, mlinarskim in pekarskim podjetjem, kmetijskim zadrugam, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem v žitni verigi. Na žitni konferenci nas vsako leto obiščejo odlični domači in tuji predavatelji, ki nas seznanijo s stanjem na trgu z žiti in krmili, stanjem v sektorju mlinarstva in pekarstva ter drugimi aktualnimi tematikami.  


Več o preteklih Žitnih konferencah si lahko preberete na spodnjih povezavah: