Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zeos d.o.o. - Uspešno lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij


Velenje, 27. maj 2016 – Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki lansirala 36 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Skupaj s PUP-Saubermacher d.o.o. jih je s podpisom listine predala v uporabo občinam Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava. Na srečanju so organizatorji projekta napovedali tudi prihajajoče ozaveščevalne dogodke v lokalnem okolju ter predstavili okviren načrt postavitve uličnih zbiralnikov po drugih občinah države in ostale projektne aktivnosti.

Postavitev uličnih zbiralnikov v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava

Na dogodku v Velenju so organizatorji projekta družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnim partnerjem PUP Saubermacher d.o.o. predstavili postavitve uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. S podpisom listine so jih predali v uporabo in postavili na večje ekološke otoke v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava. Ulični zbiralniki, namenjeni za postavitev na te ekološke otoke, so bili posebej za dogodek vsi zbrani na lokaciji, v prihodnjih dneh pa bodo postavljeni na svoje mikrolokacije, ki bodo tudi jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk e-odpadkov na spletni strani projekta

Direktor družbe ZEOS, d.o.o, mag. Emil Šehić je poudaril, da je to že drugi LIFE projekt, ki ga v družbi izvajajo in da si v naslednji petih letih njegovega trajanja želijo predvsem spremeniti navade potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja. Dodal je: »Veseli nas, da smo pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti. Ulični zbiralniki kot ena izmed glavnih aktivnosti projekta se bodo v roku enega leta postopoma postavljali v vsa lokalna okolja države, postavili jih bomo preko 400. Poleg tega bomo vzporedno izvajali tudi postavitev 45 zelenih kotov v večje trgovske centre, na podeželju bomo izvajali mobilna zbiranja, v načrtu pa imamo tudi akcijo zbiranja odpadnih baterij.« Poleg akcij na terenu organizatorji projekta načrtujejo in izvajajo tudi posvetovanja z izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki in druge dogodke za strokovno javnost. 

Direktor družbe PUP-Saubermacher, d.o.o., Janez Herodež je izrazil navdušenje nam tem, da se je ta dogodek odvil v Velenju in da gre za rezultat dobrega in korektnega dela med podjetjem PUP Saubermacher in podjetjem ZEOS. Poudaril je: »PUP Saubermacher ne bi bil tako uspešno podjetje, če ne bi v okviru izvajanja javne gospodarske službe potekalo tako dobro sodelovanje z lokalnimi partnerji, občinami.« Na tem mestu se jim še posebej zahvaljuje, zato ker njihovo delo in vizija temeljita na sodelovanju, dogovarjanju in iskanju skupnih rešitev. Vse to jih je pripeljalo do takega dogodka kot je ta. Majhen mozaik v obdobju zadnjih sedmih letih, vendar zelo pomemben.

Na dogodku so bili prisotni župani sedmih od osmih občin, v katere se bodo v prihodnjih dneh postavili ulični zbiralniki, ki so s podpisom listine in s simbolično oddajo svojih e-odpadkov pospremili lansiranje uličnih zabojnikov v njihovih občinah.

Podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, je ob priložnosti zbranim zaupal, da so namenili področju varovanja okolja v preteklosti veliko svojega poguma, energije in odločnosti, da lahko danes živimo v takem okolju, ki je z okoljskega vidika primer dobre prakse v naši državi. Poudaril je: »Še toliko bolj se mi zdi primerno, da je pričetek projekta na tej lokaciji, kajti to je plod preteklega sodelovanja, dobrega sodelovanja s PUP Saubermacher. Obenem se tudi zahvaljujem, da bomo to področje varovanja okolja, področje, ki ureja odpadke, še nadgradili, da bodo ljudje imeli priložnost še bolj se zavedati tega problema in pomembnosti ločevanja odpadkov in na ta način skupaj gradili našo prihodnost.«

Na dogodku je vsem zbranim predal nekaj besed v podporo tudi predsenik KS Konovo, Karel Stropnik.

 Spremljevalno-ozaveščevalni dogodki

Ta dogodek je bil prvi v seriji treh lokalnih dogodkov, ki se bodo zgodili v okviru predaje uličnih zbiralnikov v vsakem lokalnem okolju. Drugi dogodek v obliki ozaveščevalne delavnice se bo zgodil 22. junija 2016 ob 10h v Mladinskem centru Velenje, na katerem si bodo organizatorji projekta skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah, na tretjem dogodku čez dobro leto pa bodo preverili, če so bili le-ti tudi doseženi.

Posvet o e-odpadkih in odpadnih baterijah za izvajalce lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki

Veliko vlogo pri postavitvi uličnih zbiralnikov na ekološke otoke po Sloveniji imajo izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki, zato je družba ZEOS zanje v mesecu maju organizirala strokovni posvet na tematiko e-odpadkov in odpadnih baterij. Udeleženci so se tako na dogodku seznanili tudi s problemi pri zbiranju tovrstnih odpadkov in novim portalom naročanja odvozov, predvsem pa so skupaj z družbo dorekli vse podrobnosti implementacije uličnih zbiralnikov na ekološke otoke v svoje lokalno okolje.

Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek zaključila z pozivom E-ciklirajmo skupaj! in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nastajajoče infrastrukturne mreže.

Priloga (fotografije):

-          Skupinska fotografija (z leve proti desni): župan občine Šoštanj (Darko Menih), županja občine Solčava (Katarina Prelesnik), župan občine Ljubno (Franjo Naraločnik), župan občine Gornji Grad (Stanko Ogradi),  direktor PUP Saubermacher (Janez Herodež), direktor ZEOS (mag. Emil Šehić), direktor PUP Saubermacher (Rudolf Horvat), podžupan mestne občine Velenje (Peter Dermol), župan občine Šmartno ob Paki (Janko Kopušar), župan občine Nazarje (Matej Pečovnik)

-          Podpis listine (z leve proti desni): direktor PUP Saubermacher (Rudolf Horvat), direktor ZEOS (mag. Emil Šehić) in direktor PUP Saumermacher (Janez Herodež)

-          Zabojniki v zbirnem centru Velenje 1 - PUP Saubermacher

  

Dodatne informacije:

Urša Dolinšek                          Branka Biček Bizant                 E: novice@zeos.si

T: 01 235 52 55                      T: 01 366 85 61                      W: e-odpadki.zeos.si

Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija