Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG za leto 2016

Zbornica komunalnega gospodarstva, v skladu z Pravili o nagradah in priznanjih Zbornice komunalnega gospodarstva, objavlja Razpis za podelitev nagrad in priznanj za leto 2016 na področju komunalnega gospodarstva.

Namen razpisa:

Zbornica komunalnega gospodarstva  vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za podjetniške in osebne dosežke na področju komunalne dejavnosti:

  • nagrada se podeli, če so ti dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju.
  • priznanje se podeli podjetju, za uspešno delo na komunalnem področju ali posameznikom pa za njihov prispevek in dolgoletno delo na področju komunalne dejavnosti.

Pogoji za sodelovanje:

-          Zbornica komunalnega gospodarstva podeljuje nagrado in priznanja v skladu s Pravili o nagradah in priznanjih ZKG,
-          za nagrado lahko kandidirajo podjetja na podlagi dosežkov, ki so bili zaključeni v preteklem koledarskem letu,
-          ob jubilejih se priznanje lahko podeli za tekoče koledarsko leto,
-          predlagatelji prijavijo kandidate za nagrado in priznanja na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa.

Predloge za podelitev nagrade ali priznanja lahko podajo:

  • člani upravnega odbora ZKG,
  • komunalna podjetja, 
  • lokalne skupnosti in interesna združenja lokalnih skupnosti in
  • druge organizacije ali posamezniki, ki delujejo na področju komunalnih dejavnosti.

Način prijave:

Prijave predlogov so možne v dveh (kategorijah) – nagrada in priznanje.

Vloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so priloženi razpisu in objavljeni na spletni strani 

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleID/56817/razpis-za-podelitev-nagrad-in-priznanj-zkg-za-leto-2016.

Prijavno dokumentacijo je potrebno poslati v pisni obliki.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno:
»Ne odpiraj, vloga na Razpis za podelitev nagrad in priznanj ZKG (za leto 2016)« na naslov:
GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva
Dimičeva 13
1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijav:
Petek, 24. 02. 2017 do 13.00 ure.

Informacije:
GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, tel. 01 58 98 484, komunala@gzs.si.

Pripete datoteke

Fotogalerija