Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Računovodenje okoljskih dajatev

Problematiko računovodskega izkazovanja okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter vodnih povračil v računovodskih izkazih javnih podjetij je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in objavil naslednjo strokovno razlago.

Vsebina se nahaja v pripeti datoteki.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija