Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: 4. problemska konferenca komunalnega gospodarstva

Spoštovani!

Kriza današnjega časa postavlja na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja. Vse kaže, da smo ujetniki struktur, sistemov in vzorcev obnašanja, ki so dolgoročno nevzdržni. Odgovor na izzive prihodnosti je trajnostni razvoj, ki temelji na razmišljanju in poslovanju, ki poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke in sociološke dejavnike razvoja, torej soodvisnost s širšo družbo in okoljem. 

Zbornica komunalnega gospodarstva si prizadeva za trajnostno delovanje na področju komunale, ki bi prispevalo k okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu razvoju države. Pri tem je ključno vprašanje, kako na komunalnem področju povezati in uravnotežiti vse te tri razvojne komponente in tako prispevati k dolgoročnemu blagostanju v družbi. Kakšni pristopi zagotavljajo okoljske in družbene izboljšave, omogočajo ustvarjanje dodane vrednosti ter usmerjajo komunalno dejavnost v dolgoročno trajnost? 

Odgovore bomo poiskali skupaj s številnimi uglednimi domačimi in tujimi strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike. Osvetlili bomo trajnostne načine delovanja na področju komunale in poiskali možnosti, kako slabosti spremeniti v priložnosti. Zavedamo se, da je odločitev za spremembe naša.  In odgovornost tudi!

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 25. in 26. septembra v Rogaški Slatini, da skupaj izoblikujemo nove, trajnostne smeri komunale. 

Zbornica komunalnega gospodarstva

 

Fotogalerija