Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Delavnici »Vrednotenje delovanja čistilne naprave« in »Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode«


glava nova

Več informacij in prijavo na seminarja najdete v priponkah spodaj!

Marjeta Stražar

02

VABILO / VREDNOTENJE DELOVANJA ČISTILNE NAPRAVE / STROKOVNA DELAVNICA

Predavatelj / dr. Stefan Winkler

Datum / 10.-11.9.2014 od 8:30 do 16:00

Lokacija / JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.,
Študljanska 91, Domžale - sejna soba

NAMEN / Vodenje procesa čiščenja odpadnih vod od operaterjev zahteva veliko strokovnega znanja in sicer poleg poznavanja kemijskih in bioloških zakonitosti procesov in procesnih parametrov tudi poznavanje medsebojnih razmerij in interdisciplinarno znanje za povezovanje parametrov in ustrezno poseganje v vodenje sistema. Na čistilnih napravah se izvaja veliko laboratorijskih analiz in on/in-line meritev, ki poleg sprotnega obvladovanja procesov na čistilni napravi lahko pripomorejo k bojšemu razumevanju procesa čiščenja, kar omogoča doseganje optimizacij in boljši učinek čiščenja z zmanjšanimi emisijami. Predavatelj bo z uporabo realnih podatkov in primerov podal pomen procesnih izračunov, masnih bilanc, določitve merilnih mest, vredotenje točnosti meritev in izračuna različnih obratovalnih parametrov.

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku!


Več informacij in prijavo na seminar tukaj!

01

VABILO / VODENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA ODPADNE VODE / STROKOVNA DELAVNICA

Predavatelji / strokovna skupina JP CČN d.o.o.

Datum / 17. - 18.9.2014 od 8:30 do 17:00

Lokacija / JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.,
Študljanska 91, Domžale – sejna soba

NAMEN / Uspešnost vodenja procesov na čistilni napravi se kaže v emisijah v okolje in zato je zelo pomembno, da so vsi procesi ustrezno vodeni in nadzorovani. Procesi čiščenja odpadnih voda so zaradi kompleksnosti zelo zahtevni in prvi pogoj je ustrezno poznavanje kemijskih in bioloških zakonitosti procesov, medsebojnih odvisnosti in procesnih parametrov, ker je le na ta način mogoče ustrezno obvladovati procese in dosegati željene rezultate. Po vzoru evropskih držav (WHO, UNEP, DWA) smo tudi za udeležence iz Slovenije pripravili strokovno delavnico, kjer bodo udeleženci pridobili in razširili svoje znanje, kar bo prispevalo k boljšemu vodneju procesov. Vsebina delavnice je prilagojena tako, da je zanimiva vsem profilom, ki se ukvarjajo s čiščenjem odpadne vode in se jo je udeležilo že preko 250 udeležencev, ki so bili z vsebino zelo zadovoljni in jim pomaga pri delu.

Predavanja bodo potekala v slovenskem jeziku !


 Več informacij in prijavo na seminar tukaj!

 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi