Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Aktivnosti Zbornice komunalnega gospodarstva na področju odpadne embalaže

Spoštovani člani,

Zaradi neprevzemanja odpadne embalaže s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo je Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) v začetku leta pripravila načrt aktivnosti za rešitev situacije, ki je iz dneva v dan postajala vse bolj nevzdržna.

Naš namen je bil stopnjevati aktivnosti, s katerimi bi predstavili problem in opozorili na posledice. Prvi izmed ukrepov je bil s sporočilom za medije seznaniti medije in preko njih širšo javnost, temu naj bi sledila novinarska konferenca na dvorišču enega izmed IJS, in na koncu, kot skrajno sredstvo, priprava demonstrativne zapore s smetarskimi vozili pred eno izmed državnih institucij.

Zbornica je v skladu z načrtom v začetku februarja s sporočilom za medije, ki je vsebovalo več kot zgovorne fotografije z dvorišč komunalnih podjetij, opozorila na problematiko neprevzemanja odpadne embalaže in zagrozila z zaostritvami svojih zahtev. ZKG je poudarjala, da smo vedno proaktivno sodelovali pri oblikovanju predlogov za dolgoročno rešitev v smislu oblikovanja učinkovitega in pravičnega sistema. Ne glede na navedeno pa smo TERJALI, da se nemudoma uredi odvoz embalaže, ki je ostala pri IJS za kar so v prvi vrst odgovorne družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Sporočilo je sprožilo plaz objav v vseh relevantnih medijih, ki so se na odzivali z izjemno zaskrbljenostjo in izčrpno predstavili stališča ZKG.

Tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje se je odzvalo že v nekaj dneh, in sporočilo, da je Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje posredovalo podatke o količini odpadne embalaže, skladiščene pri izvajalcih javne službe. Na podlagi teh podatkov je inšpektorat vsaki družbi za ravnanje z odpadno embalažo izdal odločbo, koliko odpadne embalaže mora še prevzeti. Pri MKO so sporočili tudi, da bodo deleži prevzemanja odpadne embalaže za leto 2014 določeni šele po koncu prvega četrtletja, ko bodo znani uradni podatki carinske uprave o obračunani okoljski dajatvi, ki jo plačujejo osebe, ki dajejo embalažo in embalirano blago v promet v Sloveniji.


Dolgoročno pa tako na MKO, kot vsi vpleteni, vidijo rešitev v spremembi predpisov, v katerih bo treba rešitve iskati v drugačnem načinu izvajanja evropske direktive o embalaži in odpadni embalaži, saj očitno prihaja do kršitev obstoječe zakonodaje na vseh stopnjah sistema ravnanja z odpadno embalažo.

Edina družba, ki se je odzvala na izdane odločbe, je bila družba Interseroh, ki se je po dveh novinarskih konferencah odločila za odškodninsko tožbo proti državi in napovedala kazensko ovadbo proti ravnanju Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, sprožili naj bi pa tudi postopke na Komisiji za preprečevanje korupcije.

Aktivnosti zbornice,  predstavljanje stališč in problematike v medijih kot tudi na MKO,  so se izkazale za več kot učinkovite, saj smo dosegli to, kar je bil naš namen – sprazniti dvorišča komunalnih podjetij. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so namreč  po podatkih, ki smo jih prejeli od naših članov, kmalu po prejemu odločb, začele z odvozom. Skladišča so spraznjena ali v procesu praznjenja.

Ker smo v danih okvirih dosegli svoj namen, smo se odločili, da nadaljnja sredstva stopnjevanja pritiska (novinarska konferenca, smetarska vozila pred državnimi institucijami) v tem trenutku niso potrebna.

Zbornica bo problematiko še naprej pozorno spremljala, vse do ureditve ustreznega sistema, ki bo deloval. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se je zavezalo, da bo čim prej pripravilo ustrezno rešitev, saj so poleg IJS to od njega terjajo tudi DROE.

                                                                                  Janko Kramžar

                                                           Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

Fotogalerija